Zlatá dušička - 8.4.2014 - Svobodné bytosti

13.04.2014 10:05
 
Lidé Země, jste svobodné bytosti, svázané řetězy. Někteří takto zůstáváte ze strachu. Mnozí jste tak proto, protože vám to vyhovuje. Další nepoznali, že jsou svázáni. Pouze malá část z vás si uvědomuje svá pouta. A pouze jeden z milionu je schopen toto změnit. Jste svobodné bytosti, oprostěte se od všeho, co vás svazuje a činí nesvobodnými. Nebojte se a hledejte odpovědi a moudrost. Je důležité, abyste vnímali život, naslouchali přírodě, abyste nezůstávali tam, kde jste vysáváni. Mnohdy pohár přetéká a vy stále dál stojíte pod okrajem a necháváte se smáčet. Není potřeba spěchu, ale je důležité uvolnit sevření. Vždy máte možnost volby. Shlížejte na svět očima objevitele a skrze klid se učte vidět pravdu. Klid duše, který přichází v okamžicích spojení s Vesmírem, s přírodou. Ozdravujte sami sebe. Učte se a zároveň se staňte učiteli. Není možné dále žít jako otroci. Kolik toho ještě můžete unést? Kdykoli to půjde, prociťujte přítomnost, vnímejte vítr, slunce a déšť na tváři, teplo i chlad. Vnímejte vůni přírody po dešti, jemnost mechu v lese. Poslouchejte zpěv ptáků. Toto je vaše meditace. Toto je váš lékař. Nikam se nežeňte a zůstávejte bdělí, jinak se nevyléčíte. Jinak stále více budete zabředávat do depresí a strachů, až nakonec klesnete bolaví a zlomení. Není to těžké, naučit se vnímat. Zvládnete to každý. Je to potřeba, neboť vaše fyzická těla neunesou dlouhodobé tlaky. Musíte změnit způsob žití, uvažování, chápání. Zamyslete se nad svými životy a snažte se o nápravu. Každá sebemenší změna je prospěšná. Cokoli pro sebe můžete udělat, neodkládejte. Budete ozdraveni. Jen chtít.
 
https://zlata.dusicka.sweb.cz/

 

—————

Zpět