Zlatá dušička - Svoboda

27.03.2013 18:38

 


Svoboda je nejdůležitější věcí pro všechny bytosti. Svoboda - to je možnost rozhodovat sám za sebe, žít svůj život a vědět, že neexistuje nic a nikdo, kdo by tě mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit. Vědět, že ty jsi ten, kdo tvoří svůj život. Nepociťuješ závislosti, vnímáš jen cestu svého osudu, po které kráčíš s radostí a s uvolněním. Každá bytost touží po svobodě. Chce cítit nekonečné proměny své duše, cítit sílu lásky bezpodmínečné, nezávislost a sílu tvoření. Svoboda je to, co potřebujete získat, neboť je mnoho manipulace na tomto světě. Jste nuceni poslouchat ty, kteří vám vládnou. Ty, kteří ještě nepochopili, že nikoho nelze spoutat, obzvláště boží jiskru žijící v každé bytosti. Snaží se vám namluvit mnoho lží a vy s tím souhlasíte. Mnohdy sami tyto lži berete za své a propagujete. Nestávejte se fanatiky, ale prociťujte, neodpírejte si to, co je pro vás stejně přirozené jako dýchání. Je to vaše volnost, svoboda, otevřenost. Vaše životy plynou velice rychle a stále více pociťujete tlaky okolí. Udělej to a ono, musíš…..Ale vnímejte sami sebe, copak necítíte ve svém srdci ten vzdor? Bouří se vaše duše, bouří se proti manipulaci, proti příkazům. Pracujte na svém osvobození. Je to vaše přirozená podstata, být svobodní. Člověk ještě nepochopil své možnosti. Neumíte si ani představit, co všechno byste mohli…Víme, že vaše cesta je složitá, ale využívejte všechny své možnosti, učte se vidět dosud neviděné. Pomůže vám to zbavit se pout. Čím více budete vědět sami o sobě, tím spíše se pouta budou uvolňovat. Čím dříve pochopíte, že jste věční, tím větší bude vaše volnost. Bdíme nad vámi a cítíme vaší sílu. Vzpomeňte si, kam kráčíte a nalezněte svůj nový pohled na svět. Zkuste se odpojit od negativity a upevněte své postoje. Svoboda je zde, nemusíte ji hledat. Čeká, až bude uchopena. A vaše duše povyroste, neboť její okovy budou rozpuštěny. Mnoho z vás najde odpovědi, které hledáte. Nakonec však budou všichni spaseni. Čas nastal.
 

 

—————

Zpět