Změny emocionálního těla Matka Marie přijato Natalii Glasson - 11-12-13

20.12.2013 16:14
Každý den na Zemi je mocným energetickým dnem. V minulosti byly zaznamenány dny, kdy na Zemi a do vašeho bytí proudily mohutné návaly energie, nyní mohutné vlny energie proudí každý den, který kráčíte po Zemi.Postoupili jste do stádia přechodu, kde jste trvale otevřeni a vždy je příležitost, aby skrze vaše bytí a realitu mnohem častěji procházely mocné a transformační přívaly světlaEnergie buduje vaši vibraci a zároveň ve vašem bytí dochází k čištění a posilování. Už nemusíte čekat na určité dny v kalendáři, abyste podpořili své probouzení, každý den na Zemi je nyní pro vás mocným procesem probouzení a vzestupu. Když se ukotvují tak mocné a silné energetické vibrace, může to zapříčinit období velikého blaha a míru a zároveň i období chaosu provázené vnitřním i vnějším utrpením. Je důležité si uvědomit, že jakákoli forma utrpení byla v minulosti duchovní lekcí či výzvou k vývoji. Mnoho lidí stále užívá staré energetické vzorce učení, protože může nějakou dobu trvat, než budou zpozorovány, vyléčeny a uvolněny. Energetické přívaly mají též ten smysl, že vynášejí na povrch vše, co již není potřebné nebo co překáží, abyste si toho všimli, uzdravili a uvolnili to a tím si umožnili pokročit hlouběji do nové éry a zaměřili se prvořadě a zcela na lásku. Nová éra je o lásce k sobě sama, o lásce k druhým a o prožívání lásky Stvořitele.Některé energetické vlny mají také mocný vliv na vaše emocionální tělo. Na emocionální tělo je v této době zaměřena velká pozornost, protože se připravuje a prochází posuny, aby bylo schopno sloužit a splynout plněji s vaší duší, což znamená, že do vašeho emocionálního těla a do emocionálního těla Země je nyní vléváno veliké množství světla a energie, což může způsobit velkou aktivitu emocionálního těla ve vaší realitě, ve vašem konání a v reakcích.
Je důležité požádat, aby bylo vaše emocionální tělo vybalancováno, zklidněno a uhlazeno, aby se v něm a v celém vašem bytí mohla rozhostit harmonie. Můžete si afirmovat:
"Za podpory své duše, svých průvodců a Stvořitele žádám, aby v mém emocionálním těle byla nastolena vyváženost. Nechť je mé emocionální tělo zklidněno a utišeno světlem, láskou a podporou Stvořitele a splyne v harmonii a míru s celým mým bytím. Prosím, vneste klid do jakékoli aktivity v mém emocionálním těle, která již není nutná. Prožívám ten nejpřiměřenější vzestup svého emocionálního těla, prožívám své emoce jako krásně plynoucí, klidné a uzdravené vyjádření mého bytí."
Často se emocionální tělo drží myšlenek na utrpení a bolest, které v sobě automaticky podněcujete jako dobrý způsob uvolňování minulosti, prožíváte své pravé já, ale také zažíváte své ego a pocity nedostatku a oddělenosti.Některé emocionální stavy, reakce a procesy uvolňování či učení mohou způsobit, že si nejste vědomi své reality a pravdy ve svém bytí. Nebýt si vědomi své duchovní cesty a toho krásného světla ve vašem fyzickém bytí může být zdrojem bolesti, ale také může způsobovat bolest, utrpení a zmatek a rovněž nepotřebné zkušenosti. Ráda bych vám nabídla vhledy a připomenutí, která můžete použít kdykoli zjistíte, že jste ovlivněni či polapeni ve svém emocionílním těle a jeho procesechVaše cesta na Zemi je procesem rozpomínání se na Stvořitele a tak je vaše každodenní realita procesem uvědomování si sebe sama jakožto Stvořitele. Nástroje a cvičení, která vám připomínají vaši pravdu nebo přivádějí vaši pozornost zpět k plnému vědomí vaší pravdy, i když své pravdě nerozumíte, vám pomohou setrvat v prostoru harmonie, míru, lásky a blaženosti, ať se bude kolem vás nebo ve vás dít cokoli. Často, když do vašeho bytí vstoupí velká vlna energie, fyzické tělo i energetická těla začnou být extrémně aktivní, což se může ve vaší realitě promítnout mnoha způsoby. Je-li něco, co je třeba uzdravit, může se to ve vaší realitě projevit, aby došlo k mocnému uzdravovacímu procesu a prožitku.
Ve chvílích utrpení, bolesti, zmatku, rozruchu, chaosu, strachu či podobných energií, které strhávají vaši pozornost, soustředění a vzpomínky stále zpět k těmto myšlenkám, budu s vámi, se svou podporou a láskou a když čtete má slova rozpomenutí, z vašeho bytí tryská podpůrné světlo probuzení nové hvězdy. Jestliže zažíváte v tomto okamžiku utrpení či bolest, uvědomte si, že ve vašem bytí a realitě se buduje světlo, vaše současné prožitky umožňují, aby se navždy uvolnily důležité bloky a nepotřebné energie, abyste mohli sami sebe poznat jako větší bytosti světla a lásky. Dovolte si být si vědomi lásky, láska je podstatou Stvořitele, je to přirozená uzdravující energie pro vaše tělo, bytí i realitu a vnese do všeho ve vás i kolem vás vyladění, harmonii a blaženost. Nadechujte se vibrace lásky.
Vaše vnější prožitky ve světě, ve vaší realitě, s lidmi i se sebou jsou všechny projekcí z nitra vašeho bytí. Vaše přesvědčení, názory a chápání sebe sama a Stvořitele se do reality promítnou. Abyste vyléčili jakoukoli situaci, ať už drobnou nebo závažnou, podívejte se do sebe, kde je odpověďObviňování sebe či druhých nevnese světlo do žádné situace, ale jednoduše způsobí více bolesti.Seďte chvíli ve svých vlastních energiích a uvědomte si zdroj či smysl toho, co tvoříte. Všechny energie jsou poddajné a můžete je změnit.Ve světe není nic trvalého, zejména na fyzické úrovni, božský proud Stvořitele působí jako přirozený rytmus pro změny ve vaší realitě. To znamená, že jestliže prožíváte situaci či pocit, který není sladěn s pravdou Stvořitele, vězte, že vše můžete okamžitě změnit, pokud chcete.Můžete změnit jakoukoli energii a svou reakci na ni okamžitě, zejména s pozitivními a rozšiřujícími myšlenkami. Představte si, co byste rádi prožívali a jak byste se rádi cítili, spíše než abyste se zaměřovali na energii stálosti a nehybnosti.
Vaše emoce, myšlenky i tělo dokáží vyjádřit nejvyšší a nejčistší vibraci Stvořitele, jen si toho buďte vědomi. Pamatujte, že jste silné a mocné majáky světla a lásky, toto je vaše pravda více než jakékoli jiné uvědomění, myšlenka, emoce či zkušenost, která může vstoupit do vaší reality.
Naprogramujte si svou mysl, aby neustále hledala řešení ke všem prožitkům a pocitům, které vnímáte, že nejsou sladěné se Stvořitelem. Povzbuďte svou mysl, aby vstoupila hlouběji do vibrace vaší duše a hledala východisko a inspiraci k řešení. Často se mnoho lidí zaměřených na duchovní růst stane citlivějšími k energiím kolem sebe, často dojde k pozitivním řešením mnoha situací či zkušeností skrze práci s energií, ať už jde o posílání energie, přijímání energie, výměny energie či vytváření energetických základen jako bublin světla, aby udržovaly, podporovaly a chránily energie.
Změny, ke kterým ve vás dochází, často vyžadují, abyste se sebou i se svým okolím byli trpěliví a soucitní. Často můžete sami sebe vyvést ze situací či pocitů tím, že si představíte sebe sama v prostoru lásky, obklopené láskou a jak láska roste z vašeho nitra. Toho můžete dosáhnout energeticky a ihned, pak můžete vstoupit zpět do své reality a dovolit tomuto obrazu, aby splynul s vaší realitou a tím se zvýší vaše vibrace a urychlí možné výsledky. Porozumění změnám a situacím, kterými procházíte, není vždy zásadní, protože když se ponoříte do objevování a snahy pochopit, pak sebe sama rozptylujete a nepřijímáte hodnotné vhledy a způsoby, jak se přesunout zpět do hlubokých prostor lásky.
Já jsem láska, já jsem mír, já jsem blaženost, já jsem pravda, já jsem uzdravená dokonalost Stvořitele. Věřím pravdě těchto slov a umožňuji božskému rozpomenutí aby se s lehkostí vynořilo z mého bytí.
Emoce se mohou vplést hluboko do vašeho bytí a energetických systémů a vyžaduje to dívat se na sebe s láskou a s vědomím své pravdy, aby mohlo nastat léčení a osvobození emocí. Zkušenosti z minulosti zapříčinily, že používáme emoce nesprávně, ale nyní vaše emocionální tělo prochází obrovskou transformací, která vám dovolí užívat své emoce jako palivo pro duchovní vývoj, propojení se Stvořitelem a jeho zažívání v každém přítomném okamžiku.
Dopřejte si čas a uvědomte si své emoce, posílejte jim lásku, léčení a podporu, protože vaše emocionální tělo prochází obdobím mocných změn. Vězte, prosím, že já, Matka Marie, jsem s vámi, miluji vás neustále v pravdě a božském vědomí Stvořitele.
S láskou Matka Marie
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info.Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět