ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - POHLED Z "DRUHÉ" STRANY

07.04.2016 19:35

Díky vztahům se učíme a rozvíjíme, poznáváme své silné a slabé stránky a snažíme se dostávat blíže k sobě. Ačkoliv nás společnost vede spíše k tomu, být posedlí fixací na partnera/manžela/rodinu/přátele… měli bychom si uvědomit, že to jsou jen vnucené názory zvenku, které nás drží zase jen venku – co nejdál od nás samých. Je to stále se opakující téma a stále nepochopené téma…

 

Vztah je naším učitelem. Dokud sami sebe neznáme, učíme se skrze vztahy. A jakmile sami sebe poznáme, upevňujeme své vědomí skrze vztahy.

 

Mnohdy viníme ty druhé za to, co se nám děje. Ale opomíjíme, že my sami dovolujeme ostatním, jak se k nám mohou chovat. Pokud neumíme říct „DOST“, nebo to řekneme váhavě, není divu, že nás okolí nerespektuje. Pokud jsme příliš rázní, i okolí na nás bude rázné a až arogantní. Jakmile se ale zklidníme, zklidní se i náš venkovní svět… znamená to totiž, že jsme v ROVNOVÁZE.

 

Ve vztazích se toho odehrává mnoho, co nás učí poznávat sebe samých – a jednou z těchto věcí je ono známe zrcadlení :) Mnozí z nás, kteří se vydali na cestu poznání, tak si uvědomují, jak jim venkovní svět odráží, co se děje uvnitř našeho nitra. Co si ale mnohdy neuvědomujeme, že zrcadlení situací může být i zpětné…

 

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

 

Pokud jste ve vztahu, kde vás druhý trápí, vy se cítíte jako oběť a nechápete proč se vám to děje, ale přesto se vám podaří ze vztahu úspěšně odejít - pak s největší pravděpodobností budete v dalším vztahu přebírat chování jako váš předchozí partner/partnerka. Nemusíte si to ani uvědomit, ale najednou se chováte jinak. Nejdřív si budete myslet, že je to pocit znovunalezení sebe sama, nalezení svých hranic… protože toto nové chování vám dá nový pohled na dění kolem sebe, lidé vás začnou více respektovat. Ale pokud se nevěnujete pečlivému zkoumání, proč se vám situace dějí, pak pravděpodobně začnete zažívat novou ZKUŠENOST - zkušenost z DRUHÉ STRANY.

 

Zkuste se na své vztahy podívat zpětným zrcátkem. Všímáte si, jak se měníte? A jak přebíráte to, co vám dřív vadilo?

 

Důvodem tohoto zpětného zrcadlení je:

  • Výměna energie s tím, s kým intimně žijete. A i když se vztah přeruší, ona energetická část bývalého partnera ve vás zůstane. Proto se doporučuje být po skončení vztahu nějakou dobu sám… aby se člověk mohl očistit, uzemnit, vyléčit a znovu nadechnout čistý a vitální, abychom si do dalšího vztahu nenesli zátež z toho vztahu předchozího. Ale dokud se lidé bojí být sami, nezbaví se těchto výkyvů, a proto v nich neustále bude vibrovat energie, která není jejich. A oni navíc neví, že to není „jejich“, a tak ji přijmou a začnou se podle ní chovat.
  • Cítíte se jako oběť, které bylo „bezdůvodně“ ublíženo, protože vy jste přeci dělali „vše“, co se po vás chtělo a ještě k tomu z lásky. Nechápete tedy, že jste potlačili své vlastní hranice a potlačili sami sebe. A zatímco vám váš partner svým chováním dával najevo, jak moc si nevěříte, tak jste místo toho abyste zkusili své pocity rozpoznat a rozklíčovat příčinu, začali prožívat důsledek a propadli pocitu bezmoci, která vás vrhla do většího vlivu partnera, kterému jste svoji moc odevzdali. Protože čím více energie věnujete ven, tím více energie postrádáte. Čím více pozornosti věnujete ven, tím více pozornosti vyžadujete z venku…
  • Pomůže vám to odpustit křivdy, které v sobě máte. Protože se dostanete na druhou stranu, kde jste dříve nebyli, vidíte situaci z jiného úhlu pohledu a najednou vám dojde, čím jste způsobili, že se k vám někdo choval, tak jak se choval. Toto prozření vás posune dál v poznání, kdo jste.

 

Pokud přijde nový vztah, s nádechem krásy a lásky, ale po počátečním opojení se začnou misky vah opět rozkývávat, jedná se o tu váhu nerovnováhy, která je ve vás (a která sama určuje, kdy jste připraveni na další poznání o sobě samých). Pokud jste uvědomělí, přítomní a zkoumáte své srdce, pak toto rychle prohlédnete a pochopíte – pochopíte, proč a jak se chováte a proč to dělá i vaše okolí.

 

Zkuste kráčet po této cestě s pochopením, respektem a úctou ke všem bytostem, které si vzali za úkol, aby vám na této cestě ukázali, kdo NEJSTE. Abyste mohli odložit to, co vám neslouží a aby se pokora a úcta k druhým ve vás ještě více prohloubila. Jedině tak můžete vystoupit ze začarovaného kruhu nepovedených vztahů. Jedině tak přetvoříte vztah z potřeby na volbu.

 

Přeji krásnou volbu všem :)
Alena / Jsem dítě Hvězd

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Je nesmyslné jakkoliv omezovat JEDNOTU, která je zároveň absolutní SVOBODOU. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit.

Informace odjinud

 

Pro ty, kteří by se rádi spojili, přidávám adresujsemditehvezd@gmail.com neboaleera.eu

—————

Zpět