Zpráva od Galaktické Federace a dalších systémů federací světla - Elina

24.07.2013 20:01
 
 
Milovaný, tak jak jste sem přišli na tuto planetu za určitým posláním, vykonat svou roli, tak jste byli vícero z vás vedeno k tomu, abyste se určitý čas připravovali na své poslání. U každého se jeho cesta poslání začala plnit v určitém životním období, podle vlastního duchovního rozvoje na této planetě. Váš úkol však ještě neskončila. Právě v tomto čase je velmi a zvláště nyní po tyto dny potřeba udržovat rovnováhu z hlediska svých energií.
Vícero z vás procházíte zkouškami, zaznamenáváte různé útoky a snahu o manipulace z vnějšku. Všechno jsou to energetické útoky na různých úrovních vašeho bytí. Vaše dolaďování spočívá v tom, abyste v tomto důležitém období zanechali všechny spory, které máte a soustředili se hlavně na svou práci. Na to, proč jste sem přišli. Nyní je důležité, abyste drželi spolu. Každý jeden z vás, kteří provádíte jakoukoli činnost spojenou z předáváním informací veřejnosti, lidem, jste potřebný. Poslední dobu se vynořily menší problémy mezi jednotlivci pracovníků světla v inkarnaci. Proč? Jste stále lidé v 3D a rovněž na vás platí jako vaše zákony, stejně tak i duchovní zákony. Jsou mezi vámi jedinci, kteří nemají vypořádány vlastní záležitosti na určitých úrovních svého bytí. Každý jeden jste v tomto období potřebný, předáváte informace pro lidi. Vibrace a úrovně jsou různé a tak i předávané informace zaznamenají zájem u té skupiny obyvatel, který jsou právě na tyto vibrace naladěni. To znamená, každý jeden jedinec dostane ty informace, které jsou právě pro něj potřebné.
Aktivační kódy působí na těch úrovních, kde jedinec nemá zpracované své lekce, karmické vazby, které tvoří různé silové - energetická pole, jejichž struktura zabírá ještě určité nezpracované a nevyřešené záležitosti z různých rovin. Ať už cítíte, vnímáte zda s vámi rezonuje nebo ne, každý jeden si z toho vezme to, co mu přísluší. Buněčná paměť zaznamenává změkčení různých svých částí, aby byla očištěna v rovinách svých vyzařování.
Jak již bylo zmíněno, kódy působí do pole jedince. Narušují to, co ještě není zpracováno. Ukazují karmické nezpracované záležitosti. Někoho osloví a někdo zůstane lhostejný. Tak jako jsou rozdílné vaše vyzařování jsou rozdílné i vaše duchovno - energetické pole, které narušují vaše vzájemné vazby strukturální a způsobují, že jste nucen rozebírat sebe jako podstatu na částečky. Očišťovat molekulární pole a narušovat chybné vazby, způsobuje to silné očistné procesy na všech úrovních. Vy, kteří jste v popředí této události a přebíráte vysílané informace, máte velký vliv na určitou skupinu jedinců ve svém okolí. Řekněte si ze srdce, jste všichni stejně potřebný, nebo je jeden vyšší než ten druhý?
Duchovní ego bývá častokrát skrývané za všeobjímající lásku. Uznání nepotřebuje ten, který pracuje s plánem duše. Potlesk tu opravdu není na místě. Tak jak jste v popředí nyní v tomto období a máte důležitou roli, tak v jistých stupních vašeho vývoje v jiných dimenzích jste zastávali, nebo zastáváte tyto posty. Pozor na tenký led duchovního ega. Tak jak je velká vaše role, tak velká je i vaše zodpovědnost prodávat učení a vědomosti dále. Všichni jste si rovný tady na Zemi, ale na duchovních úrovních jste buď ze stejných, nebo různorodých rovin. Zde máte své specifické úkoly a poslání.
Všechny informace, které předáváte jsou určeny pro určitou skupinu lidí, kteří s tou informací právě rezonují. To ale neznamená, že ten kdo má za úkol oslovovat jinou vibrační skupinu, je větší nebo menší, jestli lepší nebo horší, než ten jiný. Jsou to vaše zkoušky právě v tomto rozpoložení, abyste přeměnily svou nezpracovanou část ega a naplno transformovali vědomí světla a lásky do svého bytí.
Genetické kódy, které měly být v posledních letech předány, byly prodávány přesně tak, jak bylo třeba. Byly ukládány postupně do buněčné paměti lidstva, aby v určitém evolučním období byl dostatečný počet vibračně připravených jedinců na vzestup. A to se děje právě v tomto čase na vaší planetě. Je vysoké procento a dostatečné množství vás všechny, kteří jste se dlouhé období připravovali a pracovali na sobě tak jak bylo třeba, aby tento vzestup mohl proběhnout. Delší doba byla potřebná a hodně práce bylo provedeno, aby to bylo možné. A teď se to děje.
Proto byly některé duše podle individuálního plánu připravovány tak, aby v určité době dosáhli svůj evoluční stupeň vývoje, a mohly být vedeny k službě. A ta je různá. Byli jste vyučovaný a připravován i na jiných galaktických úrovních, abyste se stali zprostředkovateli informací, které byly nutné, aby se dostaly k velké části lidí. Na to jste byli vybrán více a pracovali jste ve skupinách i jednotlivě. Žádný z vás však nebyl více než ten druhý. Ze stejné buněčné podstaty jste vzešli, abyste se mohli navrátit na původní úroveň světelného těla, která byla původně naplánována. Proto veškerá přeprogramo DNA se dává na původní, a může být načtena do buněčné paměti. Přeprogramování DNA již probíhá u mnoha jedinců. Tato přeměna DNA již trvá určitou dobu a některý jednotlivci zaznamenávají různé stupně tohoto děje. Vše probíhá podle plánu a už třeba jen setrvat ve snažení, spolupracovat mezi sebou, předávat informace tak jak přicházejí aby si mohli ostatní jednotlivci najít to, co potřebují. Původní plán stvořitele byl neinformovat vás o těchto skutečnostech takto podrobně, protože disponujete svobodnou vůlí a je to jen na vás jak se rozhodnete.
Nyní jste prokázali důvěru ve vás a vaši práci a proto může dojít právě v tomto čase k vzestupu, i když celkově celý vzestup již probíhá nějakou tu vaši dobu .. Všichni se pomalu připravujete na cestu zpět domů. Vaše planeta se raduje, jde do světla spolu s vámi. Vytrvejte, jsme při vás, vidíme vaše úspěšné kroky. Máte požehnání vesmíru.
 
Pro https://gaia2010.sk/ 23.7.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět