Zprávy od bytostí planetárních světelných systémů

25.08.2013 20:12
 
 
Přijaté 24 - 25.8.2013 prostřednictvím Evy Brieškovej - Eliny
 
Galaktická Federace, bytosti Plejádskej rady světla, Syrianska hvězdný systém, hvězdné světelné systémy federací světla
První zpráva:
Vaše planeta završila jedno evoluční období svého vývoje. Završila jednu etapu a vy lidé tady a teď inkarnovaný v tomto procesu byli nápomocný. Mnoho duší, které jste teď a tady na této planetě máte dohodu duší a kolektivního vědomí završit, dovést do konce tento proces. Sami sobě jste slíbili, že vše, co jste v jednom evolučním období nezvládli a nedokončili, tak dokončíte právě v tom časoprostoru, v této časové smyčce - časovém uzlu. Bylo dostatek duší připravených, maximální počet v daném okamžiku, kdy příchod světelných vibrací navršil průběh toku krystalických adamantinových částic. Vaše vědomí nabylo novou podobu, vaše mysl prošla transformací. Byla vám ponechána určitá část původní struktury, ale byly načteny zcela nové strukturální prvky do vašeho vědomí. Nyní v této době, době probíhá znovu-uložení Překalibrace částic, abyste začali souběžně a plnohodnotně začleňovat toto vaše vědomí do běžných životů. V době tohoto dění všechny povolané inkarnovány duše v Tady a Teď, ale i duše předky, které byly jako průvodci a pomáhali, všichni jste byli připraveni plně as čistým záměrem jste se chopili tohoto úkolu. Vaše Gaia zazářila čistým jasem světelného těla a vy jste se znovu stali světelnými plnohodnotnými bytostmi. Krystalická mřížka země dosáhla maximální hranici své rozpínavá energie. Všechny bytosti, včetně živočichů byly previbrované do vyšší strukturální hodnoty. Jste tady a jste vědomé světelné bytosti, kterým byla ponechána svobodná vůle. Nyní toto období je důležité z hlediska zprůchodnění energií na zemi v maximální možné míře a dosednutí všech nových prvků a buněk, aby donesli vše potřebné ve vašich tělech na svá místa - znamená všechny fyzické obtíže, které v těchto dnech pociťujete, ať už je to únava , nebo různé symptomy stále neutuchající. Všechno to je jen dočasné, vaše těla se přizpůsobují novým požadavkům. Dejte sami sobě čas. V těchto dnech je důležité to, jak přijmete vaše nové úkoly. Jak se přizpůsobíte novým vjemům, které k vám přicházejí každým dnem. Cítíte tíhu událostí. Je čas zahodit starosti, radujte se. Stali jste se novými lidmi na Nové Zemi.
 
Druhá zpráva:
Jsme bytosti Plejád a jiných světelných planetárních systémů galaxií světla. Přicházíme k vám v míru a klidu. Jsme tu proto, protože sami jste souhlasili s naším příchodem. Vaše duše cítí naši blízkost. Mnozí z vás jste našimi spojenci, pocházíte všichni z galaxií mimo vaši planetu. Sem na planetu Zemi-vaši krásnou Gaiu, jste přišli pomoci v evolučním procesu, pomoci vaší Matce Zemi, která prosila jako živá bytost, a vy spolu s ní jste prosili a slíbili dokončit úkol. Splnili jste poslání, přestali jste být hrozbou pro ostatní galaxie a planety. Bytosti světla souhlasili s pomocí vám, když prokážete vaši schopnost vnímat přes srdce a prokážete neochvějnou úctu vaší Zemi, živé bytosti i bytostem ke vám nakloněným. My přicházíme v míru a nabízíme vám mnoho poznatků, které s vaším souhlasem vám budeme ukazovat a napomáhat jejich začleněním do vašeho života. Tyto poznatky se týkají léčení vaší planety Matky Gaie, léčení vašich fyzických těl, ozdravování ekosystémů krajiny a mnoho jiného. Jako např.. technologie světla, technologie na základě nemagnetických světelných systémů, technologie uhlíkových komplexů a hodně vám nepoznaného. Vaši jedinci s námi komunikují již delší dobu. Přicházíme k nim a prodáváme jim různé informace. Někteří navštívili i místa, odkud pocházíme. Jsme součástí vašeho života již delší dobu, ale vy o tom vícero nevíte. Jen tušíte naši existenci. Nyní je ta doba, abychom vyšli z ilegality a navodili pro vás situace, ve kterých budete mít možnost nás poznat. Nebojte se nás. Vybereme s pomezi vás některých, kteří budete Chanelu naše zprávy a prodávat je veřejnosti. Budete dělat přímé chanelingové poselství a vaše vlády budou muset uznat naši existenci. Vícero z vás nás cítíte, setkáváte se s námi. Vaše duše touží po kontaktu, protože pocházíte z našich světů. Jsme vám nakloněn. Jsme bytosti jako vy, jen hustota našich těl je jiná. Frekvence jsou jiné, ale spojujeme se přes srdce.
 
Třetí zpráva:
Informace k Portálu Míru pokud probíhajícím dnem
Vaše srdce se otevírá a previbrováva do krystalické podoby. Všechny vaše těla přes duchovní srdce vaší planety, Matky Země-Gaii se očišťují a přecházejí léčením do nové podoby. Mřížka země se spojuje se středem Centrálního Slunce a vy se napájíte na novou vibrační vlnu světla. Vaše duše jsou povolány, vaše srdce se těší a všichni se stáváte novými světelnými bytostmi. Galaktický a duchovní střed země je spojen s vaším duchovním středem. Centrální Slunce je spojeno s vámi přes nové příchozí světelné kódy. Mřížka země dostává dávky částic, z nichž se utváří nová uhlíková struktura. Slunce vaší sluneční soustavy přijímá tyto nové prvky jako výboje na svém povrchu. Všechno se mění tak, jak bylo řečeno. Už nic není jako před tím. Záříte, stáváte se hvězdou. Nanočástice vaší strukturální vazby přijaly nové načtené informace a torzní pole kolem planety byly natolik posíleny, že všechny dávky částic byly prinavrátené na svá místa a dosedly podle plánu. Toto vše má vliv na vaši mozkovou strukturu a hmotu. Části z jednoho bodu se vracejí do druhého bodu a naopak, dochází k Překalibrace mozgovolebečnej tekutiny. Pociťujete tlaky, paměť se zvyšuje z nárůstem nanočástic v obou hemisférách mozku. Kapacita mozku se zvětšuje, telepatické schopnosti některých z vás se uvolní. Dochází k samovolnému otvírání třetího oka. Byla to vaše původní vlastnost, o kterou jste přišli vlastním přičiněním. V této době dochází k obnovování všech schopností, které jste si zasloužili. Samozřejmě u těch jedinců, jejichž duše souhlasili z tímto procesem. Nikdo nic nemá zadarmo, každý kteří získá tyto schopnosti musel projít určitým evoluční procesem. Splnit dané úkoly, aby mu byly schopnosti prinavrátené. Vícero zažíváte stavy tzv.. ulítlý, levitace, spánkový režim je narušen. Vše je však dočasné, vše se ustálí, dejte sami sobě čas.
 
Pro https://gaia2010.sk/ 25.8.2013 napsala: Elina. Tento článek může být dále šířen, kopírován v nezkrácené, neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka is aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

—————

Zpět