Zrychlení v hlavní časové ose.

18.09.2017 17:33
Působením fotonových vln se velké části populace otevírá Vědomí a uvědomění, které trhá mnoho skutečností v životě a spouští chaotický vír, který trhá mnoho kódů přesvědčení a velká část populace začíná pochybovat o oddanosti k mnoha institucím.
 
Současný tlak fotonových vln způsobuje krizové světové události, ale tělo se těmto změnám dokáže přizpůsobovat, pokud si tento jev uvědomíme a přijmeme jej. Záleží na vaší biologii, názorech, stravě, pohybu na vzduchu, jak reagujete na stres a osobní/ světové události. Jestliže neustále dobíjíme energii a kultivujeme své Světlo, psychickou a fyzickou sílu, ostatní to vnímají a tato naše emanace je přitahuje. 
Ti, kteří se zajímají o změnu verze globální skutečnosti, rostou v míře, v které si kdy dovedli představit, že je to možné. Naše buňky se stávají jiné než před tím, jedná se o buněčnou mutaci, metamorfózu v duchovním slova smyslu.
 
Na planetě se nyní silně střetávají protichůdné síly polarity, kdy je vytvářen určitý tlak, což ve Vyšších Sférách vysvětlují jako otočný nebo stěžejní Evoluční bod. Rozhodnutí, která děláme ovlivňují celosvětový bod obratu. Největší vliv na tento bod obratu má každý z nás, tím, jak myslíme, co děláme. A podle toho, jak reagujeme na tento tlak změn a zrychlování, takový výsledek projektujeme do kolektivního vědomí a tím, pomáháme/nepomáháme komfortní/nekomfortní globální změně. Nemůžeme přispět k pozvednutí společnosti, pokud nás změny dohání k strachu, vzteku a stresu. Buď pracujete s energií pozitivní, negativní nebo neutrální, takovou energii projektujete. Jste-li nespokojení, má to přímý vliv na váš život a blaho společnosti, vliv také na váš organizmus. Můžete vnímat vaše fyziologické procesy v závislosti, jestli žijete ve stresu nebo v neutralitě.
 
Děje se zrychlení v hlavní časové ose pro Vzestupující. Jsme odpojováni od nižších úrovní, což vnímám jako velmi komfortní cestu bez dalšího zatěžování, abychom mohli zažívat to, co si přejeme. Potence léčivých slunečních paprsků je vysoká. Mnozí se nachází v jakémsi psychickém stresu, depresích, smutku z důvodů hlubokého čištění patologických úrovní (v aurickém poli) sahajících do minulých životů, také z přizpůsobování zrychlování času (časový posun). Pokračováním do vyšších frekvenčních platforem, které jsou pro nás připraveny, se musíme zbavit posledních zbytků v emocionálním těle, nízkofrekvenčních vzorců přesvědčení. Osobně vnímám hodně čištění ublížené vnitřní dítě, ublížený muž, ublížená žena.
Chceme-li měnit společnost, musíme všemu manipulujícímu a všem kolem nás, kteří generují manipulaci říkat NE, což je často nejlepším příspěvkem pro evoluční vývoj. Musí být někdo, kdo začne říkat NE, aby mohly být věci odhaleny. Jinak negativní síly budou chtít dál přepisovat svět. Řešení je najít v sobě odvahu říkat NE všemu, co neladí s naší frekvencí, kódy přesvědčení a pětidimenzionálními standardy, žít své nejvyšší hodnoty, nacházet útočiště uvnitř sebe, sílu a flexibilitu. To celé vede k znovustanovení smyslu života na Zemi a smysluplné existenci. Lidstvo samo řídí svoji budoucnost.
 
Neutralita & soucit. Soucit je empatická reakce vycházející z lidského srdce, nevyžaduje žádnou akci, není třeba nic dělat. Je to čin empatického svědectví, je transcendující čili všepřekračující. Dívá se na okolnosti z pozice spolucítícího. Postoj a pohled je neutrální. Ze soucitu vzniká laskavost. Oba se musí propojit v současné době s moudrostí. Soucit bez moudrosti může vést k výsledkům, které jste původně nezamýšleli. Jste-li schopní dívat se očima neutrality, budete sklízet mnoho benefitů důležitých pro vaši další cestu.
 
Slunce je vládce našeho Slunečního systému, čte vibrace každého z nás a podporuje náš osobní/globální posun. Ve starých civilizacích a kulturách bylo Slunce uctíváno. V současné době existuje široká kampaň strachu ze Slunce a negativita. Jako kdyby nějaký blázen umístil Slunce do naší Sluneční soustavy a chtěl vyvolat zkázu. Mnozí ví, že Slunce způsobuje mutaci, takže se snaží tomu zabránit. Tím, jak se lidé odklonili od přírody, jsou všemožně nabádáni, aby se chránili před Sluncem jako před zlem. Přitom Slunce nese vysokou Světelnou inteligenci, je zodpovědné za vývojovou inteligenci a gama paprsky jsou vyživující pro floru, faunu i lidi. Slunce stejně jako Země je živý organizmus s vlastním srdcem. Jakmile milujete sebe, Zemi i Slunce, Země i Slunce o tom ví, rozumí Vědomí, které nosíte. Až donedávna jsme dostávali nižší homeopatické dávky, zatímco nyní je Slunce aktivní svými atomickými explozemi, nastoluje na Zemi přísnou rovnováhu. Záleží, jak směrované je naše Vědomí, pak můžeme procházet změnami hladce. Vystavovat se co nejvíce Slunečním paprskům je výživou pro tělo i duši, může vzrůstat intuice, psychický potenciál sílí a může se dekódovat DNA. Jakmile jsou lidé schopní nést více Světla, teprve pak dokáží vytvořit pravý základ své vyšší existence.
 
Ti, jejichž Vědomí není zablokováno, mohou umístit tuto energii v těle, zatímco těla lidí s negativními úmysly budou pustošena. Mnozí se domnívají, že to, jak se chovají k druhým a k planetě nikdo nevidí. Snaží se udržovat v tajnosti svoji aktivitu. Nemůže se nic skrýt, protože fotony čtou vibraci každého z nás a „ví“, co děláme. Takže mít čisté úmysly, tělo, myšlenky a činy je vstupenkou do 5D a posunu. Stejně tak Země čte energii každého z nás, zná naše jméno a ví, jakým způsobem se podílíme/nepodílíme na změnách.
 
Země prochází hřmotnými změnami a vzhledem k její minulosti a rozsáhlé polaritě je to nevyhnutelné. Čím více je Země znečišťována, tím větší jsou čistící otřesy, léčící krize a energetická prádelna, aby si lidé vážili sami sebe a existence života. To vše také pomáhá, aby se lidé spojili dohromady a vytvářeli komunity zralých a zodpovědných lidí. Učíme se pracovat soudržně s lidmi, kteří vytváří vzestupnou sílu. Zatímco, ti, kteří vytváří sestupnou sílu, by se měli otevřít léčení s uvědoměním, že nemohou dál vytvářet disharmonii. Každý v komunitě přispívá svojí specializací a svým talentem. O mnoha svých talentech možná zatím ještě nevíte. Komunitně nás čeká mnoho práce, také globálně, a také v místě, kde žijeme, aby byla realizována hluboká změna všeho, co není v souladu s přírodními zákony. Uctívat krásu, stavět sny, velebit sebe i místo, kde bydlíme jako chrám. Zatímco jsme svědky pádu civilizace, můžeme vytvářet úspěšnou komunitu s lidmi, kteří chtějí vytvářet společenství, kde existuje rovnováha, podpora, ustanovení, žádné soudy ani posuzování, nejsou žádné tajnosti ani tajemství. Úspěšná komunita je silná a lidé k ní budou zpravidla přitahováni.
 

Vlnu Cimi, v níž je umístěna Podzimní Rovnodennost, můžeme považovat za velmi suverénní cestu svobody a vůdcovství. Když se dějí zlomové přechody, naše pozornost jde plně tímto směrem. Udržujeme klid a harmonii. Je to velmi silné období, kdy aktivujeme nová semena, Nové počátky. Je to doba vertikálního i horizontálního růstu, kdy mnozí integrují nové vlny Mistrovství svého Já, doba pro nové jednání a vůdcovství srdce, vznešenosti srdce, doba velkých skutečností a velmi individualizovaných časů, kdy se o sobě tolik učíme. Setkáváme se s mnoha lidmi, z nichž mnozí jak přišli, tak odešli. Jsme žádáni, abychom postupovali v důvěře, že je o nás postaráno. Nacházíme podstatu našeho jádra, čistou esenci své pravdivé podstaty a dobro v druhých, protože jedině z Celistvosti přichází vnitřní i vnější Jednota, jak hledáme prvotní smysl naší autentické Zdrojové esence.

Duše, které nesou nové Světelné šablony jsou obvykle extrémně citlivé, což s sebou přináší stavění jakýchsi bariér. Být sami sebou ve své autenticitě, jakmile jsme vystaveni jiným energiím jiných lidí, nás učí být opravdovější. To má velmi hojivý účinek, protože držíme zrcadlo pro ostatní. To pomáhá kotvit rovnováhu, aby mohlo docházet k setkávání bez filtrů, pak můžeme zbožňovat absolutně každého s kým se setkáme a to je ta nejčistší alchymie Božské Lásky. Posílám vás spoustu hřejivé Lásky v našem společném Přechodu.

 V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com

—————

Zpět