Ztráta souladu se Světlem

27.10.2012 19:12

 


Julie Redstone

Někdy dochází k tomu, že se  náš soulad se světlem  stane poněkud vratkým a je těžké jej udržet, a právě v takových situacích získává energie temnoty v našem vědomí opěrný bod, aby nás mohla zatáhnout ještě dále od světla a Nejvyššího Božského Zdroje.. Tento pohyb lze vnímat jako ,,sklouznutí po klouzačce” do skleslosti či depresí, beznaděje, oddělenosti a jako ztrátu zažívání opravdovosti Nejvyššího Božského Zdroje. 

Typické znaky lze seřadit do následující posloupnosti:

Ztráta odvahy – sebelítost – oddělenost – opuštěnost – odmítnutí opravdovosti Nejvyššího Božského Zdroje.

Této ,,klouzačky” si můžeme povšimnout okamžitě, když jsme si rozvinuli schopnost vnímat její přítomnost a pokud jsme rozhodnuti nepřipustit, aby se záludnost sebelítosti nebo pocitu oddělenosti  uchytila, aniž bychom to zaznamenali.

Ztráta odvahy  - jako pocit – je jasná. Sebelítost již méně. Pocity jsou často zdánlivě nevyhnutelné a zažíváme-li fyzickou, emocionální nebo mentální bolest, je mnohdy obtížné se rozpomenout, že existuje jiný způsob cítění. Nicméně, když cítíme lítost  ve složité situaci nebo máme pocit, že takové emoce jsou nevyhnutelné, může to být součást onoho sklouznutí do ztráty souladu se světlem.

Opuštěnost následuje hned poté spolu s pocitem, že Nejvyšší Božský Zdroj již neslyší naše modlitby či naše volání a že Boží lásku nelze cítit nebo jí důvěřovat.

Nakonec přichází odmítnutí či zavržení opravdovosti Nejvyššího Božského Zdroje  – někdy ve vší úplnosti jako při ztrátě víry, jindy v pocitu izolace vnitřního prožívání, které nám již  neumožňuje cítit opravdovost a  skutečnost Nejvyššího Božského Zdroje, ačkoliv si na ni třeba vzpomínáme.

Samotné rozhodnutí, že nedovolíme, aby došlo k výše uvedené posloupnosti, může být velice účinným prostředkem, jímž můžeme čelit onomu tahu, jenž nás odvádí od světla  Božské pravdy, a takovéto rozhodnutí může stále sílit, čím více je pěstujeme a čím více hledáme cestu návratu.

https://www.lightomega.org

(Reprodukce celku českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 18. 10. 2012

—————

Zpět