Modlitba Archanděla Michaela

 

Archanděl Michael, modlitba pro vzestup

Milovaný archanděli Michaeli

Spas mne prosím milostí Boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních a karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem.

Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinil v tomto životě či v životech jiných a které  mne stále ještě poutají.

Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí od inkarnovaných i neinkarnovaných bytostí.

Zprosti mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů a předků.

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem... Vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem nyní připraven sloužit světlu! Zachraň mne nyní z matrice zapomnění, obětování se a bojkotu  sebe samotného.

Spojuji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úrovních.

Prosím, poskytni mně i druhým tu nevyšší možnou ochranu.

Spas mne nyní v Kristu.

Amen.

(Práce s touto účinnou modlitbou předpokládá vysoký stupeň zodpovědnosti a připravenosti léčit a spasit sebe i svět. Modlitba by měla být pronášena s láskou a pokorou po dobu 3, 10, 12 nebo 30 dnů. Všechno zvláštní, co se v tomto časovém období projeví a co vyplyne na povrch, patří k procesu osvobozování).