Reinkarnace

 

Co je to reinkarnace?

Reinkarnace a minulé životyReinkarnace znamená souvislé putování spirituální duše společně se svým jemnohmotným tělem od jednoho hrubohmotného těla k dalšímu, a sice podle své vlastní individuální karmy. Vše, co nás v životě "náhodou" potká, ať už radost nebo utrpení, není nic jiného než reakce na naše vlastní přání, rozhodnutí a jednání v minulosti, ať už v současném, nebo minulém životě.

 

 Proč každý nevíme vše, co se v našich minulých životech odehrávalo, proč se nám to nevybaví kdykoliv si zamaneme?

  Pokud by si každý člověk vědomě pamatoval své minulé životy, prožíval by zároveň i všechnu vinu za to, co kdy udělal, i by k tomu cítil vše, co zažil v minulých životech sám, tedy například utrpení, bolest, žal, smutek, beznaděj, bezmoc, zoufalství, lítost, atd., pak by se zhroutil, nevydržel by to. Je to milosrdenství přírody, že tomu tak není, že si vědomě minulé životy nepamatujeme. Každý se vše dozví tehdy, až pro něj dozraje ten správný čas. K tomu, aby každý získal přístup ke své minulosti, a mohl jí začít zpracovávat, tak k tomu musí být způsobilý, to znamená, musí být na určitém stupni duchovního vývoje. Pokud takového stupně nedosáhl, určitě se o karmu, reinkarnaci a minulé životy zajímat nijak nebude. Vše má svůj čas. Naopak existuje spousta lidí, kteří již od dětství jasně vědí, že tu nejsou poprvé a mají konkrétní vzpomínky na minulé životy. Ty se pak většinou postupně s věkem pomalu vytrácí.

 

 

Jaké pozitivní účinky reinkarnace se nabízí:

  1. porozumíme problémům každodenního života, pochopíme jejich skutečnou podstatu
  2. pochopíme, že jsme všichni kvalitativně vzájemně rovnocenné individuální duše
  3. když si uvědomíme, že jsou minulé životy, naučíme se poznávat krásu života a vážit si jí
  4. leckdy matoucí dramata života začnou dávat smysluplný obraz
  5. zjistíme, že deprese či sebevraždy k ničemu nevedou - vše se jen přesune do dalšího života

 

 

minulé životy