Děti

 

DĚTI

 

Již sem na naši Zemi začala přicházet vlna duší z Orionu, planety moudrosti. Jsou to děti indigové, křišťálové a duhové, které se rodí osvícené. Bohužel kvůli nízkým vibracím kolem nich se mnohé před svými schopnostmi uzavírají, nebo stahují část energie své duše a jsou autističtí. Někteří potřebují prostor k práci se svou energií a přírodu, která je uvádí do rovnováhy a podporuje je. Pokud je jim to odmítáno, stávají se HYPERAKTIVNÍMI  a často i RUŠIVÝMI. Potřebují být obklopeni vysokými vibracemi, štěstím, hudbou a atributy 5.dimenze, potřebují výživu skládající se z čistých, lehkých jídel a vody a také cítit že jsou skutečně milováni.

Tyto osvícené děti nikdy nežily na žádné jiné planetě, než ve svém domově Orionu. Byly připraveny na inkarnaci na Zemi svými moudrými učiteli s posláním, aby sem pomohly přinést vlnu osvícení. Ale nikdo ve skutečnosti nedokáže žádnou bytost připravit na takovou změnu vibrací.

Jednorožci se snaží těmto dětem pomáhat a rodiče jim v tom mohou asistovat tím, že jim budou o těchto mocných a nejčistších z čistých stvoření z 7.dimenze vyprávět.

Když si my na Zemi začneme zvyšovat frekvenci, ( zasvěcením do Shambally aj.), bude pro děti z Orionu stále snažší mezi námi žít. Takže sem bude během 20 let po roce 2012 přicházet stále více dětí s touto vysokou frekvencí a budou  mít obrovský a pozitivní dopad na vědomí celé planety.

Je ale třeba mít na zřeteli, že ne všechny artistické, nebo problémové děti jsou indigové, křišťálové, nebo duhové!!!

 

DĚTI Z HVĚZD

Existuje i mnoho duší, které na Zemi opakovaně přicházejí z jiných vesmírů, hvězd a planet. Přinášejí s sebou celou řadu různých schopností, i když některé sem přišly pouze zakusit život na této úrovni.

Některé z nich tady ještě nikdy nebyly, ale i ty, které to tu znají, nedokážou spolupracovat s ETIKOU SOUČASNÉHO ŠKOLSTVÍ. Hledají mírumilovné vztahy. Nejenom, že se ve školách mísí různé kultury, ale i duše z mnoha odlišných částí vesmírů. To se v našem systému nikdy nepovažovalo za hodnotu, ale v budoucnosti tomu tak bude.Tyto děti potřebují být aktivní a vyžadují prostor, sport, pobyt v přírodě a zábavu.Jsou velice citlivé a vyladěné na království elementálů. Mnohé mají velkou schopnost empatie, což je dalším důvodem, proč shledávají život na Zemi tak těžkým, Některé jsou silně spojeny i se zvířaty. Mohou nám nabídnout bohatství hlubokých vhledů a soucítění, ale mnozí dospělí nevědí, jaký k tomu mají zaujmout postoj.

Když se k nim rodina, nebo učitelé spojí na správné vibraci, pak vzkvétají, otevírají svá srdce a září. Ale protože jsou tak citlivé, tak se v případě nepochopení stáhnou do sebe a uzavřou se.Potom není vidět, kým skutečně jsou.

Je opravdu důležité uznat to jako fakt a vyškolit učitele a ty, kteří pracují se světlem, aby se na ně dokázali vyladit.

 

STARÉ MOUDRÉ DUŠE

Mnoho starých moudrých duší se nyní vrací na Zemi, aby pomohly s přechodem v letech 2012-2032. To je doba, kdy bude třeba vystavět nové komunity na základech 5.dimenze.

Protože nyní probíhá planetární čištění, je zapotřebí moudrých a soucitných duší, aby utěšily ty, kteří přišli o domov nebo své milé.Ještě důležitější je, že jsou pochodněmi ukazující vizi zářivé budoucnosti těm, kteří jsou zoufalí a v náročných časech ztrácejí naději.

 

DĚTI ZE ZKUMAVEK

Děti, které se narodily jako následek oplodnění ze zkumavky, přicházejí z jiných vesmírů a nikdy předtím ještě na Zemi nebyly. Přicházejí bez spojení z minulých životů se členy svých rodin, Jsou zvláštní nejenom tím, že byly zvlášť chtěné, ale i kvůli své naprosté nevinnosti, což je věc na Zemi úplně nová. Protože jsou tak čisté a ukotvené ve své podstatě, dokážou se vyladit na potřeby svých rodičů a léčit je.

Při normálním početí, kdy se spermie setkává s vajíčkem, aby ho oplodnila, dochází k silné emoci. Tato emoce při umělém oplodnění plod neovlivňuje. Je tu vlna přicházejících duší, které mají schopnost odstupu a nahlížení na věci z jiné perspektivy. Mnoho z nich je jako závan čerstvého vzduchu a změní dlouho akceptované věci k lepšímu - některé ve svých rodinách, další zase na globální úrovni.

 

DUŠE NAROZENÉ PO ROCE 2012

Duše, které přijdou na svět po roce 2012, budou mít dohodu o určité službě. I když budou třeba žít pouze několik hodin, budou muset odsouhlasit, že pomohou při planetárním posunu. Možná přinesou a ukotví tady nějaké nové energie nebo s sebou ze Země odnesou do duchovních říší něco z její negativity, aby tam došlo k jejímu očištění.

 

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLA

V mnoha částech dnešního světa jsou děti bohužel pokládány za majetek,Mnozí rodiče očekávají, že se děti přizpůsobí jejich ideálům a životního stylu, aby je mohly snáze kontrolovat. Jen málo z nich považuje své děti za jedinečné duše, jejichž individuální schopnosti  je nutné rozvíjet. Bývají předávány do péče pochybných a nezralých opatrovatelek a dávány do škol, kde jsou zastrašovány, musejí se tam biflovat nudné a někdy i nesprávné informace a jejich duše jsou tam omezovány a zastrašovány.

Velké školy, které byly vybudovány pro uspokojení ega politiků, přestanou být pro příští generace dětí považovány za vhodné, protože lidstvo konečně pochopí, že je třeba naše následovníky více povzbuzovat. Staré školy budou nahrazeny školami komunitními a děti začnou vzkvétat.

Budou se méně učit o názorech jiných lidí, a do popředí se dostanou jejich skryté schopnosti. Vzdělání se bude týkat jak rozvoje levé hemisféry, tak i pravé, bude dopřáno více prostoru pro tvořivé vyjadřování a bude se podporovat čestná komunikace. Tyto menší místní školy budou vychovávat spokojené, vyrovnané a dobře vyvinuté děti.( viz Montessori škola ).