Co do vztahu přináší žena

14.04.2012 09:49

 

Úryvek z knihy

 SAÍ BABA PROMLOUVÁ O VZTAZÍCH

Prostřednictvím Stephana v. Stepski-Doliwa

 

 


Co do vztahu vnáší žena 
 

 

 
TRPĚLIVOST
 
Ženy dovedou lépe čekat než muži. Dítě vyrůstá v jejich těle. Žena ho musí celé měsíce
nosit, vyživovat a konečně porodit, přesto čeká celou tu dobu bez netrpělivosti. (Pokud je v
kontaktu se svými city). Trpělivé čekání je pro muže mnohem těžší.
Matka Země nechce nic uspěchat, žádný proces zkrátit. Je tu stále a plna trpělivosti. Proto
vždy vítězí. Muže naopak nefascinuje nic více, než rychlost. Trpělivost však vždy nakonec
zvítězí, je to totiž vytrvalost, která vítězí.
Trpělivost je velkou silou ženy. Mnoho duší se stává ženami a učí se tak trpělivosti.
Muž chce tvořit, chce vidět úspěch. Žena oproti tomu nechává zrát, nechává tvořit život. To jí
činí trpělivou, měkkou a silnou.
Trpělivost však není pasivita. Je to pohyb v rytmu života, potom je v proudu a přece je
trpělivá.
Jde-li žena takto životem, je pro muže, který ji dokáže pochopit, a pro jejich děti
nenahraditelnou oporou.
 
 
SLUŽBA
 
A jak získáš trpěliovst? Službou. Dnes už mnoho lidí nechce sloužit, každý chce být
obsloužen. Jediný, kdo trpělivě stále slouží je Bůh. Služba je cesta k blaženosti. Služba je
sladkost života. Pravý zdroj služby je v radosti. I Bůh se stará rád.
Žena, má-li v srdci špetku lásky, nemůže opustit muže a děti kvůli tomu, aby se realizovala.
Když dítě v noci pláče nemůže jednoduše celou noc prospat. Musí být dosažitelná 24 hodin
denně a sedm dní v týdnu. To je obrovský výkon, který matky podávají. Žena se naučí, že
ji nepomůže žádné fňukání, ani nechuť k práci, kterou stejně musí udělat. Její svoboda tkví
v tom, že ráda dělá i to co musí. Muži by měly ocenit službu ženy. Už jen domácnost, kdy
se trpělivě stará o pořádek a každý další den znovu. Mnohdy to ani není vidět. Zaslouží si
právem respekt a úctu.
 
 
SPOČINUTÍ V SOBĚ
 
Šánti je síla toho, kdo se našel, kdo dosáhl Božství v sobě. Ví, že Bůh není jen po jeho boku,
ale že je i v něm, nad ním, pod ním a kolem něho. Kdo to ví tím už nic neotřese. A přesně to
je tvým cílem. Nikdy se nespokoj s ničím menším. Žena má nádhernou příležitost se tomuto
spočinutí v sobě naučit díky těhotenství. Ví, že Bůh je v ní. Cítí, že dítě zraje, hýbe se a roste.
Přesně cítí, že to je zázrak.
Těhotenství je pro ženu nádherný dar a velký výkon. Vtiskni si tyto pocity do paměti a
po narození dítěte se stále pokoušej ho znovu v sobě vyvolat. Dá ti to sílu, kterou budeš
muset mít v péči o své dítě. Nedej se jako matka strhnout ke stížnostem, nýbrž využij této
příležitosti. Námaha po porodu má božský význam. Díky trpělivost a službě znovu dojít ke
klidu, který jsi v zázraku těhotenství zažila. Doba po porodu je právě ten proces, který tě vede
z vnějšku dovnitř. Pramen všeho máš hledat v sobě a tam ho nakonec najdeš.
 
POKLAD V TOBĚ
 
Skutečným požehnáním, které dítě přináší je poznat svojí hodnotu. Z toho důvodu je pro
ženu, která není duchovně zaměřená, výchova dětí tolik namáhavá i bolestivá. Nevidí
těžkosti prvních let se svými dětmi jako duchovní proces, nechápe ji jako cestu ke svému
nejvnitřnějšímu bytí.
 
Až děti jednoho dne odejdou z domu, matka zůstane bez povinností. Potom ji přepadne
hluboký pocit opuštěnosti a pocit, že ztratila smysl života. Nenech k tomu dojít. Využij
příležitosti najít dítě v sobě, skutečný poklad tvého života. Často matky říkají svým dětem
můj poklade a to je velice správné, když dávají dítěti pocítit, že je pro ně důležité.
Rodiče si mají svých dětí cenit, ne však v nich vidět smysl života. Děti jsou velký dar
a mnohému nás mohou naučit. Děti však svým rodičům nepatří. Nikdy opravdu nikdy
nepohlížej na děti jako na své vlastnictví a nehledej štěstí ve svých dětech. Přijímej je jako
zázračný odkaz, abys našla štěstí v sobě.
Uvědom si, že tě tvé děti jednoho dne opustí a odejdou. Je chybné si myslet, že jsou
nevděčné. Je to skoro vždy tak, že nevděční jsou rodiče. Rodiče, kteří jsou vděční Bohu, mají
vděčné děti. Trpí-li rodiče, že dítě odešlo, je to pro ně příležitost vybudovat si vztah k Bohu.
Žádný člověk Ti nemůže dát vnitřní klid, šánti. To platí zejména o dětech.
Proto svým dětem od samého počátku poskytněte volnost. Nebuďte k nim ani lhostejní a
odmítaví. Buďte plni Lásky a spatřujte v nich Boha.
Až jednoho dne odejdou, raduj se. Udělali rozhodný krok ve svém životě. Nech je žít v míru,
šánti.
Vychutnej si vědomí, že ani odejít nemohou, neboť jsou ve tvém srdci, tak jako Bůh, tam,
kdes ho našla.
 
 
SRDEČNOST, POCHOPENÍ, SOUCÍTĚNÍ
 
Vnitřní klid je cestou k srdečnosti. Své srdce nemusíš otvírat, stejně tak jako nemusíš máčet
vodu nebo ohřívat oheň. Je určeno k tomu, aby se otvíralo. Ty musíš jenom přestat držet je
zavřené. Láska dává a nic za to nechce zpět, neočekává. Dává z radosti. Ví, že lásce bude
vždy vráceno, ale už se nestará od koho, kterou cestou a kdy. Žije v důvěře. Láska je jako
květina a soucit je jako její vůně.
 
 
NĚHA
 
Je květ s čarovnou vůní, který vyrostl z otevřeného srdce. Ten květ je cílem života. Je darem
ženského rozvíjení, darem Animy.
Něha je silná!Její síla je jako voda, proudí úplně prostě a měkce. Nezadržitelně proudí. Sleduj,
jak se v tom proudu co vesele zurčí zachycuje slunce, protože ho v plnosti života a lásky
zrcadlí. Nevěříš tomu? Já to vím. Vím, že slunce tento nádherný Bůh miluje zrcadlit se v
bublajícím potoce. Slunce miluje život, proto slouží tak nezištně a neúnavně. Zurčící potok je
pulzující život sám. Ženská síla je hybné světlo něhy.
Mnohé problémy dnes vznikají proto, že muži nemají ideály, které by je povznášely.
Nejraději myslí na vážnost, moc a peníze a na to, jak najít štěstí stále s novými partnerkami.
Mnoha ženám tento postoj vyhovuje, protože jim nenabízejí něhu. Konkurují a bojují s muži.
Jaký vztah může vzniknout z boje?
Žena vůči muži může zvítězit jen něhou.
Pravým zájmem člověka není bojovat, ale milovat.
Rozvíjej něhu, neboť bez její síly může to nejnebezepčnější zvíře být v tobě nebo ve tvém
partnerovi. Něha transformuje agresivitu.
 
 
ODDANOST
 
Je to síla, která vše proměňuje. Muž a žena se sobě oddají nejen v sexuálním aktu. Nemůžeš
však ani milovat, ani se oddat je-li tvůj partner zaměnitelný. Oddanost je ženina síla, která
vytváří vztah na nejhlubší úrovni. Oddanost je síla oddat se Lásce.
 
 
DŮSTOJNOST
 
Důstojnost ženy je v její schopnosti oddat se svému muži a dětem. Taková žena má zcela
zvláštní vyzařování, stává se velmi silnou bytostí. Může se rozvíjet jen v takové společnosti,
kde jsou silní muži. Jen silný muž ví, jaké povinnosti má k Bohu, sobě, ke své ženě a své
rodině. Dnes má mnoho mužů strach z oddanosti a silných žen. Proto žádnou plně nepřijmou,
ale stále utíkají od jedné k druhé. Takovým mužům se však ženy oddat nemohou.
 
Ty jako muž přijmi svoji ženu. Vžij se do jejího intenzivního citového světa, potom ti
rozkvete nejen vztah, ale celý tvůj život.
Hluboká intenzita oddanosti ženy přináší důstojnost a světlo do života muže, čehož nemůže
sám nikdy dosáhnout.
Důstojnost je lesk, který se objeví jen tehdy, když se muž a žena dokáží plně přijmout a
vycházet si vstříc.
 
 
NAPOMÁHAT MUŽI, MOTIVOVAT HO, BÝT MU OPOROU
 
Za úspěšným mužem stojí vždy žena, která ho podporuje. Žena, symbol Animy je největší
mužovou silou. Stále opakuji, že muž musí žít pro své božské ideály a uskutečňovat je a
bojovat za ně. To však může tehdy, má-li v srdci ženu. Boj bez LÁSKY plodí krutost!
 
Jen Láska zabrání samotné spravedlnosti, aby se nezvrátila v negativitu a nestala se tvrdou.
 
Ženy se od mužů učí racionalitě a muži od žen emocionalitě.
Jinými slovy, pokud ženy chtějí od muže něhu, pochopení, soucit a lásku, musí v nich tyto
vlastnosti být. Vyzařují je k muži a v muži se probouzí jeho část Animy.
 
Pokud muži chtějí od ženy emocionální podporu, ochranu oddanost, motivaci a povzbuzení, je
nezbytné aby sami muži poskytli své ženě ochranu, bezpečí, jistotu a lásku.
 
Bůh Matka Marie je síla, z níž čerpá žena, která vede svého muže s trpělivostí, vytrvalostí,
pochopením a oddaností k jeho Animě. A zde se kruh uzavírá, neboť tato Anima je Marie.


Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/news/co-do-vztahu-vnasi-zena/

—————

Zpět