Co může v partnerském vztahu dát muž

14.04.2012 09:51

 

VZTAHY - CO MŮŽE V PARTNERSKÉM VZTAHU DÁT MUŽ

VZTAHY - CO MŮŽE V PARTNERSKÉM VZTAHU DÁT MUŽ

Úryvek z knihy

 SAÍ BABA PROMLOUVÁ O VZTAZÍCH

Prostřednictvím Stephana v. Stepski-Doliwa

 

 

CO MŮŽE V PARTNERSKÉM VZTAHU DÁT MUŽ

 

MATERIÁLNÍ PODPORA

Jeden z rozhodujících prvků jaké muž přináší do vztahu je starost o materiální zabezpečení. Jde o veliký výkon, který je podceňován. Co se mnozí muži nadřou, než si zalouží měsíční výdělek. Jejich ženy by to měly stále oceňovat. Pokud své peníze nevydělávají těžce je to určitou odměnou z výkonů v životě minulém. Ženy by měly své muže uznávat, jinak půjdou tam, kde najdou pochopení.

Bohužel jsou muži dnes natolik zaměření na rozkoš, že mnozí vůbec nemyslí na to, aby se postarali o svou ženu a děti. Mnozí se ani nežení, aby nemuseli převzít zodpovědnost. Když jim situace se ženou či dětmi přestane vyhovovat, prostě odejdou. Jak může muž věřit, že se takový čin rozplyne? To si myslí pouze Ti co nevěří na další životy....

Jsi-li muž važ si své ženy a podporuj ji, jinak si můžeš být jist, že v některé z budoucích inkarnací prožiješ přesně ty nepříjemné zkušenosti, které tvá žena nyní prodělává s tebou.

Drahý muži - s Láskou pečuj ve hmotě o Tvoji ženu a rodinu, vždyť přece skrze ně nalézáš cestu k Lásce. Ženy také pracují a k tomu jsou zároveň matky, mysli na to drahý muži a poskytni své ženě materiální jistotu a bezpečí. V období mateřství je nejvíce zranitelná, když je více závislá na tvých příjmech a věř, že láskyplnou péči věnuje vašim dětem, což je opravdové poslání.

OCHRANA

Další úloha muže spočívá v tom, že svou rodinu chrání před tělesnými nebo duševními útoky. Mnozí se však dnes nezajímají, že žena potřebuje ochranu. Stane se, že třeba soused jejich manželce nadává, obviňuje ji až z prostituce a její muž k tomu mlčí. To je pro ni strašná situace. Někteří dojdou tak daleko, že ochranu očekávají od své ženy. Chtějí mít příjemný život, už nechtějí bojovat.

 

BOJ ZA IDEÁLY

Boží ideály, které ho přesvědčí a fascinují, že za ně chce nasadit veškerou sílu. Tak činili rytíři středověku. Mnozí však mají jediný cíl vydělat peníze. Ani nemrknou a zradí každého, jen aby vydělali víc peněz. Ctnosti jsou pro duši jako vzduch pro tělo. Láska chce však milovat. Nemůže existovat bez protějšku, chce věnovat svoji pozornost tomu druhému. Není-li milovaný přítomný, milující trpí. Právě tak je to s pravdou. Musí být nějaký protějšek, kterému můžeš říkat pravdu, jinak to vše nedává smysl.

Měj rád své potíže. Jsou tu proto, abys mohl růst. Ten kdo dává tomu je dáno.

 

NASLOUCHÁNÍ

Kdo nenaslouchá, zmešká život. Myšlení (na kterém si muži zakládají - nad ženami) je však pevně spojeno s přáními a s egem. Neumí-li muž naslouchat, není doopravdy silný.Znám mnoho případů, kdy muž byl k ženě tak nevšímavý, že přímo před jeho očima plánovala rozchod a on to ani nevnímal. Jaký egocentrismus. Proto své ženě dobře naslouchej. Neber to jako obtěžování. Buď jí vděčný za to, že tě něčemu učí. Vnímej co ti žena říká, co od tebe potřebuje. Muži jsou rádi aktivní, chtějí něco podnikat, pokud však jde o vztah jsou najednou velmi pasivní. Ale právě naslouchání je velice aktivní! Můžeš tak svého partnera povzbudit, dát mu najevo, že tě zajímá, že mu rozumíš, že s ním soucítíš.

 

SOUCÍTĚNÍ

Dáváš tím  partnerovi najevo, že ho chápeš a jsi tu pro něho a že jsi schopen vnímat co prožil. Mnoho lidí myslí jen na sebe. V hloubi srdce se ale mají za bezcenné, a proto stále myslí na sebe, aby na sobě přece jen našli něco zajímavého. Co však znamená soucítění a duchovní vývoj? Nic jiného než otevření tvého srdce - a jak poznáš, že je tvé srdce otevřené? Tím, že se tvůj partner u Tebe cítí dobře. Ptej se při každém rozhovoru, jestli se cítí pochopen, co by si přál.

Dávej a dávej a vciťuj se do druhých. Rozkvete tvůj vztah, tvůj partner i ty.

 

SPOLUPRÁCE

Mnoho párů dnes spočívá v tom, že zakládají vztah na sexualitě a vášni a po čase se diví, že není bezproblémový? Na sexualitě a vášni se žádné partnerství nedá stavět. Vztah potřebuje spoluúčast. Táhnout za jeden provaz, mít společný cíl a usilovat o něj.

Manželství bylo stvořeno proto, aby se lidé učili spolu vycházet, brát ohledy, a být velkorysí. Kdo to nezvládne, bude trpět. Měj potěšení z dávání, raduj se, když najdeš kompromis, který obšťastní tvého partnera.

Spolupracovat neznamená být někomu poddán, ale schopnost najít společnou cestu.

 

SPOLEČNÁ VÝCHOVA DĚTÍ

Čím větší jednotu tvoří rodiče, tím je to přirozenější a lepší pro jejich děti, za předpokladu, že se rodiče nestaví proti nim.

Měj na paměti, že dítě ve svých minulých životech získalo nejméně tolik vědění jako ty. Nedej se zmást malým tělíčkem. Jestliže tě dítě často zlobí, zdá se ti umíněné - medituj, promluv si o tom, ale nespatřuj chybu jen ve svém dítěti. Skoro ve všech případech dítě prožívá tvoje problémy, ne svoje.

Děti potřebují oba rodiče, vše ostatní jsou nouzová řešení.  Věnuj se svým dětem. Dej jim podporu, pochopení, lásku i hranice nutné k tomu, aby z nich vyrostli celí lidé.

Oceň duševní výkon své ženy, který na sebe bere výchovou dětí, je enormní. Díky své citlivosti i hormonálnímu měsíčnímu kolísání je žena vystavena psychickým výkyvům, proto to Bůh zařídil tak, že vedle ženy a dětí stojí jako opora muž.

 

STANOVIT HRANICE

Muži typu mačo odzvonilo. Staral se jen o sebe a ženu viděl jako příjemný, hezký přívěšek, proto musí dělat co on chce. A právě proti tomuto muži se ženy vzbouřily, emancipovaly.

Muž však vklouzl do nové role - Softy. Stavěl se jako jemný, něžný, pozorný a velmi hodný. Ve své podstatě je však tvrdý jako kámen, což se může objevit až po letech, kdy svou ženu opustí bez vysvětlení - v momentě, kdy už toho spolykal dost.

A proto je důležité stanovit si hranice. Stanovit je své ženě. Žena to potřebuje, když tápe, vrtá a stále víc zkouší co její partner ještě unese. Právě pro ty pozitivní hranice by chtěla ctít svého muže.

Mačo jí sice stanovil hranice, ale ne v dávání - nýbrž v braní.

Stanovit hranice je vymezení se vůči vašemu vtahu. Popravdě řekneš, na čem s tebou žena je. Co jí můžeš nabídnout. 

Co doopravdy cítíš ve svém nitru. Jdeš cestou pravdy a dáváš najevo co chceš. Tvá žena si zaslouží vědět pravdu. Tím, že přátelsky řekneš jak to s ní myslíš a co od vztahu vlastně očekáváš, co si pro vás do budoucnosti přeješ a po čem doopravdy toužíš, ten druhý ví, na čem je.

I ženy by si však měly stanovit hranice. Potřebují více jistotu, neboť právě ony více riskují. Kolik žen jen vychovávají své děti samy!

Muž musí vědět, že jeho úkolem je dát ženě najevo co chce, co si přeje a u čeho je jeho srdce.

 

OTEVÍRAT SE

Otevření je cílem života. Přijmi výzvu, která na tebe čeká v blízkosti ženy. Žena po tvém boku není cizí člověk, nýbrž část tebe. Zázrak vesmíru způsobil, že tato část tebe stojí před tebou jako samostatná osoba a dává ti jedinečnou příležitost k sebepoznání. Proto neutíkej, ale své parnerce se přibližuj, přibližuj se SOBĚ.

Otevři se jí, nech do sebe vstoupit její přání, její život. Dovol, aby se tě dotkla ženskost.

Největší obava muže je, že ho žena přemůže a srazí dolů. Proto se přibližuj pomalu a nenech se strhnout sexualitou. Stejně rychle, jak se vrhneš se ženou do postele, z ní zase utečeš. Dej si čas a nech ho i své ženě. Čím více času ji dáš, tím více jí dáš znát, že jsi tu pro ni a čím bude mít větší jistotu, tím méně tě bude postrkávat. Otevři se svým citům.

Jeden muž, jedna žena, z nich jednota, jeden cíl.

 Více zde: https://jedinecnoucestou.webnode.cz/products/vztahy-co-do-vztahu-muze-prinest-muz/

—————

Zpět