Jasnější chápání vlastní krystalické Zdrojové Esence.

07.03.2017 19:37

Milovaní,

vítejte na horské dráze! Pravděpodobně jste zaznamenali páteční a sobotní výron koronární hmoty, což s sebou přineslo důkladné vyklízení emocionálních nečistot a velkou únavu. Není to tak dlouho, co jsme mohli vidět růžovou barvu Slunce. Slunce se mění, naše Sluneční soustava se mění. Všechno se na příkaz Zdroje mění, koupe v Lásce a stěhuje blíž ke Zdroji.

Po velkém čištění všech nepravd pokračuje velké čištění všech nepravd, aby mohl vzniknout prostor pro ukotvení pětidimenzionálních definic. Ačkoliv lidé mají tendenci nečinnosti, odkládat, pochybovat a čekat, existuje již mnoho zbavení negativních emočních zavazadel. Pokračuje čištění starých způsobů myšlení, přesvědčení a opouštění těch, jejichž energie nás stahují dolů. Omezující věci je nutné opustit, jinak není možné stát ve vyšších energiích.Všechno, co není ve své síle, co není stabilní, se rozpadá pod náporem vyššího kmitočtu. Pokračuje probouzení a vyrovnávání Božské Ženské a Božské Mužské síly. Minulost a budoucnost se rozpouští. Nižší a Vyšší Já uzavírají manželství.

Trecenium Chuen nás doslova vykoplo o úroveň výš a probouzí uvnitř nás Zdrojovou Esenci jako zástupce Zdroje na planetě pro vytvoření nejnovější frekvenční platformy. Mnoho z nás si uvědomuje své vícerozměrné Vědomí, jasnější třetí oko, jasno-city, telepatii a to znamená, že je možné vidět mnoho falešných energií a mnoho ezoterických nesmyslů. To s sebou přináší poznání, že každý má přímý přístup ke Zdroji. Je zde neuvěřitelné množství informací a je čas začít je filtrovat. Vzestoupení vidí pravdu a jsou připraveni být viděni.

Pokračujeme v uvědomování vlastní hodnoty a nacházení hlubší sebelásky a sebepřijetí. Jsme svědky pádu potřeby schvalování zvenčí. Závoje mezi duchovním a materiálním světem řídnou. Uvědomujeme si, jak dobře je nám v duchovním světě, ale je třeba nastolit rovnováhu – dobře se cítit i ve hmotném světě. Jak silní jste, jak stabilně a uzemněni stojíte v obou světech – duchovním a hmotném? Pro vysoce vyzrálé duše je přecházení mezi světy velmi náročné, a to znamená, že se musíme naučit pracovat ve 3D na vyšší úrovni. Prožívám tak velmi bizarní pocity procházením tolika dimenzí. Dimenze v dimenzích připomíná soustavu matrjošek. Mám pocit, že to nebude dlouho trvat a budu mít vstupy na Druhou Stranu nebo E.T. kontakt. Je to otázka načasování, dobré práce s fyzickým tělem a dosažení vyšší frekvence. Není kam spěchat, všechno je v trajektorii budoucnosti obsaženo.

Hmotný svět začíná být lačný po duchovních pravdách. Máme nové publikum, které hledá smysl deziluze 3D, která se začíná svíjet ve smrtelných křečích. V tomto režimu budeme pokračovat do roku 2018. Před slavnou Branou Jarní Rovnodennosti je třeba odložit mnoho emocí, obnošených přesvědčení a nabrat ještě mnoho moudrosti.

Dokud se vaše srdce neotevře úrovni Zdroje a neotevřete se neznámému, vaše emoce, mysl a ego budou vytvářet stále stejnou realitu – projekce opakujícího se životního schéma. Bez znalosti pravdy o Lásce nebo pravdě o vašem skutečném Já, budou vaše vnitřní programy dominovat a vytvářet stále tu výchozí realitu. Jste to jen vy, kdo může tuto pasáž přepsat.

Jsme žádáni, abychom milovali každého jako sebe sama. Jsme žádáni, abychom si uvědomovali, že jsme silné bytosti – Tvůrci. Naším úkolem je dotknout se každého všeobjímající Láskou. Nemůžeme hlásat Jednotu, dokud ještě dnes žijeme ve starém přesvědčení Světlo X Temno. Nemůžeme hlásat Jednotu, pokud jsme uvízli v zacyklení neustálého komentování těch, kteří ještě nejsou probuzení. Mají svůj čas a je jen na nich, na co jejich duše řekne ANO. Jsme tu proto, abychom jim ukázali, že mohou vytvářet svým Vědomím mnohem krásnější realitu, než ve které žijí. Jsme tu proto, abychom jim pomohli otevřít dveře k jejich vlastnímu Vzestupu.

Jsme vedeni utvářet vysokou rovnováhu v osobním životním stylu, zavést novou cvičební rutinu, která podporuje vyjádření našeho vyššího provedení, budovat zdravé tělo, bez kterého bychom tu nemohli být. Máme chuť zkoušet nové aktivity, kultivovat krásu vnější i krásu těla, vyhledávat čisté potraviny.

Na osobních i skype sezeních se setkávám s mnoha lidmi. Jsou to krásná a nezapomenutelná setkání s těmi, kteří se pohybují v nejrůznějších oborech a pozicích v duchovní sféře i ve hmotě: lidé obchodující na burze, ženy zakladatelky firem, ženy ve státním sektoru, bankovnictví, pracující nebo studující na českých nebo zahraničních vysokých školách, lékařky z Čech, zahraničí a zahraničních klinik a mnoho dalších. Začínají přicházet lidé politicky angažovaní a z toho mám obrovskou radost, protože je to pro mě zpráva, jak hluboko se v procesu Vzestupu pohybujeme a na jaké úrovni už můžeme spolupracovat. Naznačuje to nejslavnější projekt fúze na Zemi aka uzavření manželství mezi spiritualitou a hmotným světem. Jsem poctěna, že se mohu účastnit spoluvytváření komunity uprostřed Evropy. Hluboce si vážím všech, kteří sdílí čistým srdcem, pomáhají lidem objevit jejich vnitřní sílu, tvořivost.

Poznámka ke Globálním meditacím: Je to výborná příležitost vytvářet Jednotu, zklidnit tělo i mysl, spojit se s vnitřní silou, trénovat telepatii, aktivovat otevření srdce a vysoké chápání bezpodmínečné Lásky. Je v pořádku, máte-li prostor meditovat v jiné termíny, než probíhají Globální Meditace každou neděli v 17:11 a 20:11 SEČ, nicméně ve sjednocené velké skupině existuje masivní síla. Důvod této celosvětové aktivity není posílat Světlo místům na planetě, ale vytváření hladké cesty pro kolektiv a urychlení ukotvení plné verze 5D reality. Hlavní roli hraje srdce každého z nás. Země nás potřebuje především pro celoplanetární úklid, který nás čeká, jakmile budeme mít uklizeno sami v sobě. My potřebujeme k životu ji, je to naše Matka. Gaia je skupina vysoce vědomých bytostí a ona sama řídí svůj vlastní Vzestup s námi nebo bez nás. Skutečný důvod Meditací je prevence přicházejícího odhalování pravdy politických vůdců a těch, kteří jsou u moci a kteří budou muset začít říkat, jak to opravdu je. Mnozí z nich s námi budou spolupracovat. Tento proces odhalení pravdy s sebou přinese uvolnění tisíciletých emocí a přesvědčení. Meditace slouží, aby tento průběh byl pro Kolektivní Vědomí co nejhladší. Pokud se nezúčastňujete meditací, zeptejte se sami sebe, co vám brání spolupracovat s ostatními Světly? Chcete-li se přidat ke skupině Gatekeepers (bytosti v ženském těle se zvláštním nadáním), které vedou celosvětově proces Vzestupu, můžete tak učinit. Odkaz najdete ZDE.

Pokud vás zaujaly tyto zprávy, chtěli byste se mnou pracovat, jste připraveni prozkoumat svou osobní transformaci, zvažte skype nebo osobní sezení, kde společně nacházíme přes intuitivní čtení potenciál, abyste mohli zažívat radost, hojnost, sílu, mír a Lásku a odhalit své vlastní Božství, nebo soukromé individuální workshopy transformativní arteterapie.

Jak se přesouváme směrem ke Zdroji, uvědomujeme si, že v našem Středu se nachází Láska a vždycky tam byla. Zaměřme se na tento prostor. Nejjasnější Světlo si zaslouží nejvyšší Požehnání. Mnoho Lásky každému z vás. Miluji vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2017 mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Děkuji. Spoluvytváříme společně budoucnost. 

—————

Zpět