Modlitba ze Srdce

21.06.2012 14:25

 

 
Modlitba ze Srdce
 
Milovaný Stvořiteli, nejdražší KRISTE!
 
DÍKY ZA VŠE!!!
Má Duše zpívá píseň LÁSKY TOBĚ a veškeré TVORBĚ, veškerému JSOUCNU!
Děkuji Ti LÁSKO, že jsem mohla poznat Den i Noc.Vše krásné, čisté, láskyplné, ale i to nejtemnější...Je dobré poznat temnou noc, aby si člověk vážil dne.....
Děkuji Ti ze Srdce za všechny uštědřené lekce...
Děkuji Ti, že si mě vždy vedl s Trpělivostí a LÁSKOU Tobě vlastní, nám jen stěží pochopitelnou, skrze milosrdenství KRISTA. Pána ŽIVOTA i SMRTI...
Rouhali jsme se a posmívali se Ti jazyky všech národů, když naše srdce byla ještě slepá a hluchá vůči PRAVDĚ, která je VĚČNÁ LÁSKA!!!
Mé Srdce však po nekonečném utrpení poznalo skrze Tebe PROBUZENÍ. Povolal si mě do ŽIVOTA.
Hledala jsem Tě ó Pane, má věčná LÁSKO, LÁSKO mé vlastní PODSTATY všude, toužila jsem po ztraceném RÁJI a hle - našla jsem Tě. Spočinula jsem SAMA V SOBĚ....V nitru a tichu POSVÁTNÉHO SRDCE, v nitru, kde hoří VĚČNÉ SVĚTLO, POSVÁTNÝ PLAMEN VĚČNÉHO ŽIVOTA. Tam, kde z hrobu nevědomého člověka, z hrobu temnoty a nelásky povstává nový člověk - vzkříšený KRISTUS. LÁSKA V TÉ NEJKRÁSNĚJŠÍ PODOBĚ.
SVOBODNÉ VĚDOMÍ SEBE SAMA.
Děkuji Ti LÁSKO, že si mě proměnila a vzkřísila k novému ŽIVOTU v PRAVDĚ A LÁSCE POSVÁTNÉHO SRDCE.
Že si mi pomohla pochopit, že je dobré sjednotit protiklady, mužský a ženský princip, obejmout VŠE skrze TEBE....Vykoupit a spasit nevědomého člověka do radosti a pohody PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI.
BOŽE, OTČE - MATKO - JEDNO JSME, VŽDY JSME BYLI A NAVŽDY ZŮSTANEME! Jen jsme na to zapomněli a uvěřili v rozdělení, odloučení.
 Objímám všechny bytosti, které tomu bludu stále ještě věří. 
Objímám všechny, kteří zatím ještě neshodili KRISTOVOU LÁSKOU odemknuté okovy a věří, že jsou v žaláři. 
JÁ VÍM, ŽE JSME JIŽ SVOBODNÍ!!!
Pomoz nám prosím Pane - Paní ŽIVOTA to pochopit.!!! PŘIJMOUT!!!
Darovat si SVOBODU!
Tak dlouho Duše poutnice putovala ze života do života, až potkala TOHO, KTERÝ ŽIVOT JE........
A POCHOPILA, POROZUMĚLA.
Nechť SVĚTLO POZNÁNÍ
zaplaví všechna lačná Srdce.
Nechť KRISTOVA LÁSKA, KRISTOVO VĚDOMÍ prostoupí a obejme každou bytost ochotnou být SVOBODNÁ !!!
Přijmout ochotně to svaté právo na DĚDICTVÍ, které je 
 
LÁSKA*LÁSKA*LASKA* 
 
v PRAVDĚ žitá !!!
 
PANE - PANÍ ŽIVOTA,
DEJ PROSÍM SVĚTLO POZNÁNÍ VŠEM TEMNÝM DÉMONŮM V NÁS AŤ ZAZÁŘÍ PRVOTNÍ DUCH V KOLOBĚHU NAŠICH PŘÍBĚHŮ...
                                      *AMEN*

—————

Zpět