OBRAZ BOHA A JEHO ZRCADLENÍ NA ZEMI

09.11.2016 18:09

Ztratili jsme spojení, úctu a soucit s Matkou Zemí. Mnohdy s ní zacházíme jako s neživou Bytostí. Ona přesto žije svým životem. Trpělivě snáší naše drancování a podporuje každého, kdo jí projeví lásku. Její náruč a dary jsou bezmezné a pro všechny. Dříve byl člověk lékařem i duchovním svého kousku země. Znal její přirozenou moudrost a potřeby. Přílišná pozornost upřená k uzemnění však činila práci obtížnou. Při dnešních vibracích a úrovni vědomí, ve kterém se nacházíme, objevujeme znovuzapomenuté duševní schopnosti. Dokážeme povznést svoje tělo do jiných rovin Bytí a propojit materiálno se Vševědoucím okem Vesmíru. S jeho podporou jsme vedeni k poznávání Boží Pravdy krůček za krůčkem. Nestačí však pouze žít v moudrých slovech. Je třeba zapojit svoje nabyté dovednosti, schopnosti a vnitřní intuici - brát přírodu jako součást sebe. Pomoci Matce Zemi spustit samoregenerační proces. Svobodný člověk může rozvinout svoje plné schopnosti jen na svobodné půdě, aby přestal být otrokem systému. Připustili jsme devastaci Matky Země a tím i sebe. Bez spojení s ní nemůžeme dostát úplného sjednocení s Vesmírným labyrintem. Naše tělo patří Matce Zemi a my jsme tím, co jíme. Dokud nebudou naše potraviny zdravé, bez obsahu škodlivých postřiků a látek, které vyčerpávají půdu, nebude svět svobodný, zdravý a šťastný. Návratem k soucítění se Zemí a jejím potřebám dojde k obnovení původní rovnováhy, díky níž může i člověk najít potřebnou harmonii a klid v duši. Zkusme vidět nové možnosti a přiložme ruce k dílu k vytvoření Nového světa. Než pro nás příroda začne pracovat, je třeba jí pomoci vrátit, co jsme jí silou vzali. Dejme prostor moudrým, dochovalým i novým znalostem o půdě a pokročilým technologiím. Obdarovává nás takovou úrodou, jakou měrou se jí dostává naší pozornosti, pochopení a lásky. Každý má v rukou kvalitu svého života a úroveň života všech lidí na světě. Jaký přístup máme k naší milované Matce Zemi, takovou sebelásku projevujeme sobě. Zaměřme intuitivní pozornost na střed našeho fyzického srdce. V nezměrných hlubinách svých vrstev ukazuje stále zřetelnější signál, směr a pravý obraz jedinečnosti člověka jako Boha na Zemi. Stává se vědomou spojnicí s Nekonečnem celého Vesmírného řádu. Objevme celý obraz Boha a jeho zrcadlení nechť vrátí na Zemi Mír a pokoj všem lidem na světě. Ráj ať ožije v našich srdcích a stane se každodenním posvátným chlebem pro nás všechny.

FB: Eva Hannah Haberlandová

—————

Zpět