POSELSTVÍ OD STRÁŽCŮ POSVÁTNÝCH DVOJIC Channeling přijatý na kurzu Akáši v Brně Editou Santiago dne 20.11. 2016

28.11.2016 16:41

Strážci posvátných dvojic vám nyní chtějí předat poselství pro nastávající měsíce.

V planetární mřížce již jsou ukotveny kódy těchto posvátných dvojic. Taková spojení, která přicházejí plně žít plamen lásky. Podmínkou pro tyto okolnosti těchto vztahů či spojení je dokonalá připravenost obou. Je to čistota vnitřních aspektů a vyrovnání všech rovin bytí. Rok 2017 přináší svým posvátným číslem 1 nové začátky, mnohým nový životní cyklus nejen ve vztazích, ale i v nových domovech, v nových projektech, v nových způsobech života. Tyto posvátné dvojice již mezi vámi jsou, ale bude jich stále více. Mnoho z vás je dlouhodobě připravováno pro tato spojení a vše, čím procházíte, je pouze příprava na to, co má přijít. Tato posvátná spojení tu jsou pro rozšiřování vědomí bezpodmínečné lásky a je třeba, aby se ve společnosti tato spojení stala každodenním životem všech, kteří jsou připraveni. Již není potřeba dále setrvávat ve starých vzorcích a lpěních na něčem, co není láskou a naopak nechat vstoupit do každodenního života vše, co láskou a oporou je. To je jak pro připravené ženy a tak i muže nyní odměnou za jejich vytrvalou práci na sobě. Jejich cesty byly vedeny a pod ochranou, aby se mohly protnout v daný okamžik, který již jejich připraveností umožní společnou pouť životem.

Otevíráme nyní cestu všem připraveným.

- Strážci posvátných dvojic -

 

FB: Planeta Armonia

 

—————

Zpět