Přestaň zpracovávat svou minulost

02.12.2016 18:32

„Radím Ti, abys přestal zpracovávat svou minulost.Existují nesčetné druhy terapií,které můžeš absolvovat léta, abys zvládl minulost. Minulost je však již za tebou, nech ji tedy ležet tam, kde leží. V minulosti. Už nikdy se s ní nesetkáš. Když se díváš dopředu, je veškerá minulost – všechno, co se kdy odehrálo – za tebou.

Žiji bez jakékoliv minulosti. Nezajímá mne nic z toho, co se odehrálo před více než třemi minutami. Stejně mne to už  nikdy nepotká. Já přece vím, že mi patří budoucnost. Mohu dělat všechno, co chci. Jsem pánem své budoucnosti. Přestaň již tedy zpracovávat svou minulost, nech ji být.

Uvědom si, že můžeš ze všeho udělat úspěch a vyhrát každou hru. Každou situaci, jakkoliv je obtížná, můžeš dodatečně změnit tak, jak ji chceš mít. Představ si, že tato situace není ničím jiným než energií. A tato energie se neustále mění. Vytvoříš tedy novou situaci, novou energii, která ti bude vyhovovat.
Identifikací se budoucí možnost stává přítomnou realitou. Rozpouštěj tuto větu pomalu na svém jazyce. Identifikací si ovšem můžeš osvojit libovolnou situaci, kterou si budeš přát a život ti musí přinést tento majetek.“

Kurt Tepperwein

https://www.novoucestou.cz/

—————

Zpět