PŮVAB A NEPOMÍJEJÍCÍ NÁDHERA DUŠE

23.12.2016 15:01

Mráčky bílých beránků si pohrávají s probuzeným citem Boha uvnitř a poukazují na propojenost pozemského těla s Nebesy na obloze - nekonečné spojenectví, jež hledá Tvoje andělská duše. Propojuj spojeným zrakem upředené nitky vedoucí z vnitřního Slunce se svitem Slunce nad Obzorem. Uvidíš podobenství v záři, která propojí krásu nitra s Nebeským světem. Zrodil se Nový člověk, uvědomující si svoje tělo jako nástroj darovaný Bohem a rezonující s vibracemi pozemské Matky Země. Nepomíjející nádhera duše povznáší lidského ducha do rovin skutečného Boha na Zemi. Svobodná vůle přijmout důsledky vlastních rozhodnutí nás mohou povznášet anebo udělat přežívající tvory, zařazené do skupiny frekvence přežití a přesunutí na pudovou úroveň. Roztáčením kruhu vibrací na povrchu se oživují jen staré, strnulé a těžké šablony, které žijí svým životem nekonečnou a nevědomě rozpoutanou bouří na povrchu. Vzedmutá vědomá vlna ze dna oceánu zří svým zrakem daleko před sebou vlnky rozpoutané smrští emocí. Pozorovatel jim ponechá svobodné rozhodnutí doplout ke břehům Života anebo utonout v nástrahách ega. Záleží kolik odporu a tím utrpení při své pouti projeví, avšak v pravý okamžik se s neoblomnou vírou, vůlí a trpělivostí přiblíží každá z nich ke břehům Života, aby mohla soucitně a s pochopením omývat břehy zatím rozporuplného světa. Svojí láskou vnese a zažehne jiskru Světla. Něžným objetím se dotkne cípu země a s odlivem se navrátí zpět do hloubky uvědomělého Oceánu Lásky. Pokud najdeš odvahu a necháš vstoupit do svého těla čistou vodu Pravdy, rozjasní frekvenční vidění Tvého dřímajícího a nejistého srdce. Jsi ten, kdo pochopil Život - s úctou a pokornou láskou v srdci, náležící Bohu, skloníš hlavu k tomuto posvátnému vodnímu Zdroji. Slyší Tě, vnímá Tě - řekni vše, co Ti leží na srdci. Mluvíš i k sobě a vodě ve svém těle. Je Tvojí součástí a doposud jsi jí nevěnoval zaměřenou pozornost. Když se rozhodneš jít poutí Lásky - necháš zemřít břehy ega, aby mohly vzniknout nové, přijímající, něžně hýčkané břehy Moudrého lidství. Magneticky Tě přitahují a masa vody volá Tvoje sténající nitro, abys vešel do oceánu a odevzdal se jeho očisťujícímu a vášnivému proudu. Znovuzrodíš se celistvý s neochvějnou vnitřní silou v sobě a projevíš nejskrytější touhy, v čem jsi jedinečný právě Ty. Vnitřním slyšením a zrakem začneš číst kapitoly "Poznání Pravdy z knihy Boha". Přinášíš požehnání a rozhoříš dech beroucí touhu ve světě, aby se přidali na tuto pouť po schodech Lásky bytosti, které zatím pod nánosem strachů skrývají zář svého Slunce. Náruč Země hýčká přítoky vod v korytech řek, moří a oceánů – podporuje vodu veškerého Života. Symbolizuje neustálou proměnu vnější krajiny, ale stálou hloubku Vědomí, díky očisťujícím informačním přítokům horských Pramenů. Nechej svoji vodu v Těle prostoupit posvátnou čistotou Boží tekutiny, abys mohl odrážet Světlo vnitřního Bytí všemi vybroušenými plochami a měl vhled ze všech stran. Lůno Matky Ti poskytovalo výživné Boží kapky rosy než jsi se zrodil do tohoto světa. Bláznivé touhy ega Ti zkalily mysl a odvedly Tě do zatuchajících bažin. Ponechej rozum stranou, aby neovládal Tvůj život, ale učiň z něho pomocný nástroj otevřeného srdce. Hlava představuje přijímač, jež svými anténami neboli propojenými nervovými spoji přenáší informace Zdroje. Centrála a knoflíky na ovládání jsou ovšem ve Tvém srdci. Život je o vylaďování a vyvažování frekvencí Srdce se Zdrojem a všemi spojnicemi Nekonečna. Potom je realizace Nového života symfonií sladěnosti půvabu. Voda v těle je jako láska – očisťující, propojující, sjednocující článek našeho těla s poledníky Nekonečna. Zatoulal jsi se v nevědomí daleko od Zdroje životadárné tekutiny a vzdálil se od tohoto Vesmírného Zdroje frekvenční výživy těla i duše. Cesty k ryzímu domovu jsou klikaté, ale spokojenost, teplo a svit hvězdy Tvojí duše je vodítkem správných kroků k Poznání kola Života. Obtékat překážky jako voda a tak dlouho, až stíny hor ega propustí paprsky světla i v té nejtemnější místnosti. Poznané Pravdy okořeněné vírem tvořivých vášní rozkmitají kolo Nového věku ve svobodný a půvabný let krásou života s motýlími křídly – zrcadlí Vědomí frekvenční spojitosti kapek v Jednotě celého oceánu Bytí. Tehdy spatří Světlo světa Lidský svět podle pravidel srdce a hodnot přesahujících chápání mysli. Z kukly vyletí krásný, probuzený, motýl, jež svými nádhernými, barevnými křídly míří ke Slunci. Ve světle pochopení měníš svět a vidíš rozmanitost celého Nového tvoření s hlubokým viděním souvislostí s opravdovou lidskostí, soucitem, pokorou a úctou a respektem jeden k druhému a ke všemu živoucímu. Žít uvědomělým pocitem plynoucího okamžiku a uvidět z něho růst nové stéblo budoucího života. Žít naplno a radostně s každou buňkou v těle, pečovat o čistotu a posvátnost chrámu naší duše s vyjádřením vděčnosti za tento okamžik.

https://www.informaceodjinud.estranky.cz/

 

FB: Eva Hannah Haberlandová

—————

Zpět