Očistné texty

 

 

 

Ať se děje všechno pro moje nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných v souladu s prospěchem a plánem mojí duše.

Ve jménu Světla a Lásky uvolňuji svoje osobní 3D záznamy na Matce Zemi po celé línii času.

 

Já jsem propojená/ý se Srdcem Matky Zem.

Já Jsem (jméno), Tady a Teď se stavím na místo, které mi patří. Vše co není moje odevzdávám tam, odkud to přišlo.

Prosím o Boží milost a plně přijímám pro sebe Boží milost v souladu s prospěchem mojí duše.

Já Jsem Světlo, prosím o návrat vší mojí životní sily a energie ke mně a do mého Srdce.

3 x vyslovte : Žádám, aby všechny negativní entity, energie a vibrace ode mne odešli. Nepotřebuji vás.

Prosím o milost pro mne, o uvolnění posledních zátěží ega a jeho pojistek ve mne ve jménu Světla.

Skrze Světlo a Lásku, odesílám ze sebe z Lásky čisté k sobě a Všemu, co Je, vše, co není Světlem i když se to jako Světlo jeví, prosím o ochranu a vedení před vším, co se jako velké Světlo projevuje, ale ve skutečnosti je tmou.

Bože dej ať rozliším, co ve skutečnosti  Světlem je vždy Tady a Teď skrze Světlo a do Světla.

 

Text na odpuštění, odvedení přivtělených duší a zrušení pout:

- Prosím Tě o odpuštění (jméno),

- Odpouštím ti (jméno),

- Odpouštím sobě,

všechny emoce a situace, když jsme vůči sobě nejednali skrz srdce a dovolili jsme, aby se mezi nás postavilo ego. Prosím nech je všechno prozářené Světlem a Láskou ve všech sférách, na všech úrovních bytí a po celé línii času. Prosím o uvolnění Tady a Teď všech duší a bytostí, kterých se tyto emoce a situace dotkli a způsobili jim bolest. Tímto jsou duše skrze vás světelné bytosti ode mne odpojené a prosím o jejich odvedení do Světla. Ve jménu Světla a Lásky přesekávám pomocí mého vyššího Já všechny pouta, které mně poutají, kterými jsem poutaná a kterými poutám. Ať jsme všichni volní a prozáření Světlem. Prosím tímto o vztahy založené už jen na Lásce, Pravdě a Světle. Děkuji

 

Uvolnění rodových zátěží:

Ve jménu Světla a Lásky uvolňuji rodové zátěže v línii mojí mámy a otce, které mi brání naplno realizovat Tady a Teď plán mojí duše.

 

Rušení kleteb:

Tímto ruším a prozařuji Světlem a Láskou všechny kletby na mne uvrhnuté a zároveň ruším všechny kletby, které jsem vyřkl/la. Odpouštím sobě, odpouštím všem a prosím o odpuštění všech, s kterými jsme si takto navzájem ublížili. Ať je každá emoce a situace přeléčená a zharmonizovaná ve jménu Světla a Lásky ve všech sférách, na všech úrovních bytí a po celé línii času. Děkuji.

 

Rušení slibů:

Tímto ruším všechny mnou dané sliby a zároveň žádám o zrušení všech slibů daných mne. Ve jménu Světla a Lásky uvolňuji a prozařuji všechny duše a poutá k těmto slibům vázané po celé línii času, ve všech sférách a na všech úrovních bytí. Tak se staň Tady a Teď.

 

Přelamování pečetí:

Tímto ve jménu mého vyššího Já pomocí energií Světla a Lásky přelamuji, uvolňuji a rozpouštím každou pečeť ega a temnoty, která je na všech mých tělech zapečetěna a odevzdávám na prozáření všeho u mne Světlem a Láskou ve smyslu nejvyššího prospěchu mne a mojí duše. Děkuji.