Víra

 
1. Věř na nekonečnou inteligenci, nekonečného ducha, Otce, Matku, Boha

2. Věř v přírodní fenomény v oblasti fyzikální a spirituální

3. Správné porozumnění tomuto výrazu a životu v souhlase s přírodními zákony vesmíru je skutečné náboženství. Přírodní zákon je ten zákon, který uvedl Bůh do pohybu aby ovládal všechno jím stvořené. Je neměnitelný a nevíme o žádném dění, kde by Bůh tento zákon měnil jako odpověď na lidský apel nebo z jiných důvodů.

4. Existence a osobní identita každého jedince existovala před a bude pokračovat v existenci po této změně, kterou nazýváme smrtí.

5. Komunikace s taktv. mrtvými je skutečností vědecky dokázanou fenomény spiritualismu

6. Nejvyšší morálkou, která je "Co očekáváš od jiných to jim máš dát také"

7. Člověk je osobně zodpovědný za svůj život. Vytváří své vlastní štěstí nebo neštěstí tím že nedbá přírodních zákonů  života, dodržuje je nebo jimi pohrdá, vědomě nebo nevědomě.

8. Dveře k novému uspořádání nejsou nikdy zavřeny, vždy existuje příležitost k učení a růstu dále se vyvíjet a milovat. Výsledkem bude uskutečnění pravé jednoty.

9. Učení biblických proroků je Božím znamením a médii prokázáno
 
 
Co tím lze získat?


1. Naučit se osobní zodpovědnosti duchovním vedením

2. Ztratit strach ze smrti která je jen zpětným zrozením do větší reality ze které jsme přišli

3. Člověk je duše která má tělo a ne obráceně

4. Člověk je duchovní bytostí dokonce i když žije ve fyzickém těle

5. Člověk vždy sklidí to co zasel buď v tomto nebo v příštím životě nebo přespříštím životě (Reinkarnace)

6. Ti kteří zemřeli mají plné vědomí. Stupeň vědomí podle svého pozemského života a podle pomoci kterou dostali od ostatních, od té doby co zemřeli přešli do duchovního světa. Tak může být tímto věděním zmenšen smutek pozůstalých nebo zcela vymizí.